др Драгана Љубојевић

DraganaLj

Контакт:
Телефон: 021 4895 354
Мобилни: 064 818 54 86
E-mail: dragana@niv.ns.ac.rs


др Драгана Љубојевић
, научни сарадник

Година и место рођења: 1982. Вршац, Република Србија

Научна област:Биотехничке науке, Ветеринарство, Безбедност хране.

Образовање:

Основне студије на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2006.

Мастер рад на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2008.- “Eпизоотиолошки значај примене туберкулинског теста у дијагностици туберкулозе говеда”

Докторска дисертацијана Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014.– “ Коришћење репичиног уља у исхрани шарана и лињака као фактора промене квалитета меса“

Ужа специјализација- Микробиологија намирница, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Србија, у оквиру TEMPUS EDUVET пројекта 2015/2016

Научна звања:

– 2008 сарадник у настави

– 2010 стручни сарадник

– 2010 истраживач сарадник

– 2014 научни сарадник

Професионално искуство:

– од октобра 2006. до октобра 2007. године- ветеринар приправник у ветеринарској станици “Нови Сад”, Ковиљ, Нови Сад.

– од јануара 2008. до јануара 2009.: сарадник у настави, Департман за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду,

– од јануара 2009. до јануара 2011.: стручни сарадник, Департман за сточарство, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду,

– од јануара 2011. до маја 2013.: истраживач сарадник, Департман за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду,

– од маја 2013. године до децембра 2014.: истраживач сарадник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад; Завод за безбедност хране и испитивање лекова; Одељење за испитивање квалитета намирница и хране за животиње

– од децембра 2014. године до августа 2016.: научни сарадник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад; Завод за безбедност хране и испитивање лекова; Одељење за микробиолошко испитивање хране за животиње

– од августа 2016. године до данас: научни сарадник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад; Завод за безбедност хране и испитивање лекова; Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница

Учешће на пројектима:

2011-2016: Национални пројекат, финансиран од старне Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ТР 31011 „Утицај квалитета компоненти у исхраани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње“; Руководилац пројекта Проф. др Мирослав Ћирковић – коруководилац пројеката.

2014: „Interactive effects of dietary protein level and oil source on growth, nutrient and fatty acid digestibility, muscle fatty acid composition and lipid metabolism in rainbow trout“, у оквиру FP7 пројекта AQUAEXCEL, INRA, St Pee, Francuska, 19.09-18.12.2014.- руководилац пројекта

2014- 2018: Пројекат FA COST Action FA1305  The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU (Action details: MoU 058/13; CSO Approval date: 15/11/2013; Start of Action: 14/04/2014, End of Action:13/04/2018 руководилац: Dr Benz KOTZEN (UK)- учесник

2014. пројекат “Детерминација резидуа антибиотика у меду применом скрининг метода и методе течна хроматографија високих перформанси (HPLC)”, број 114-451-1263/2014-01; краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој  у АП Војводини у 2014. Години финансиран од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, Руководилац пројекта: др Милица Живков-Балош, -учесник

2008-2011 године, пројекат финансираног од старне Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ТР 2021/08 „Нови технолошки поступци у складу са добробити живине и заштитиом животне средине у циљу стварања живинског производа гарантованог и посебног квалитета“. Руководилац пројекта др Златица Павловски. – учесник

2016: суфинасиране активности међународне сарадње од странце Аутономне Покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за високо образовање и  научноистраживачку делатност) по cost пројекту: “EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU” (COST Action FA1305)“

Педагошко искуство:

2008-2011 године, ангажована за извођење вежби студентима ветеринарске медицине на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду.

Учешће на научним симпозијумима:

25 међународних симпозијума,

10 националних симпозијума.

Чланство у научним и стручним удружењима:

EAFP – European Association of Fish Pathologist,

Ветеринарска комора Србије.

Обуке и грантови (значајније):

2016.: тренинг „Outbreak investigations“ од 29-30. септембра 2016, на Националном ветеринарском институту (SVA- the National Veterinary Institute) у организацији Европског центра за превенцију и контролу болести (ECDC – the European Centre for Disease Prevention and Control)

2016.: добитник гранта – National CEEPUS Office of Hungary, Hungarian CEEPUS Office: CEEPUS Mobility Grant (issued by: National CEEPUS Office Hungary (NCO-HU).

2016.: the CEEPUS Summer Course: 2016-CIII-HU-03@groen at The Institute of Aquaculture and Environmental Safety of the Faculty of Agricultural and Environmental Sciences Szent István University at Gödöllő, Hungary from 4th to 9th 07. 2016.

2015:. The Knowledge Co-Creation Program (Group and Region Focus) in Seminar for Food Safety Policy Making and Management at Japan Food Hygiene Association from November 9, 2015 to November 20, 2015 organized by the Japan International Cooperation Agency under the International Cooperation Program of the Goverment of Japan. 09.11.2015. – 20.11.2015.

2015.: тренинг COST FA1305 Training School 2 „Essential Aquaponics“, организованом у оквиру COST акције FA1305: „EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU“. Тренинг је организован на Биотехничком факултету, Универзитета у Љубљани, 15-19. 06. 2015.

2014.: Обука за интерне провераваче према захтевима стандарда ИСО 17025: Предавачи: Ранко Романић; Назив организатора: Технолошки факултет, Нови Сад; Место: Технолошки факултет, Нови Сад (25-26.01.2014),

2013.: RISK ASSESSMENT TRAINING WITH EPIX у организацији Одељења за пољопривреду Амбасаде САД у Београду и Министарства пољопривреде САД. (30.09.-14.10.2013); Врдник, Србија

2010-2011: Aquaculture: Production and Management. Реховот (Израел),The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, 13.12.2010 -06.01.2011. Постдипломски курс

Организациони и научни одбори:

2016.: Члан организационог и научног одбора међународног симпозијума : „Second International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2016)“; Hotel Metropol ‒ Belgrade, June 22–24, 2016. Организатори: Scientific Veterinary Institute „Novi Sad” i Scientific Veterinary Institute of Serbia“; Editor in Chief: Dr sci. vet. med. Vladimir Radosavljević, Senior Research Associate. ISBN: 978-86-81761-55-7.

2015.: Члан организационог и научног одбора међународног симпозијума : „One Health – New challenges“; Врдник, May 21 – 23, 2015; organizatori: Scientific Veterinary Institute „Novi Sad” i Scientific Veterinary Institute of Serbia. Editor in Chief Dr Tamaš Petrović, Senior Research Associate, ISBN: 978-86-82871-36-1.

2015.: Модератор- International 58th Meat Industry Conference (Међународна 58. Конференција Индустрије Меса) MeatCon2015: „Meat Safety and Quality: Where it goes“ „Bezbednost i kvalitet mesa: Kako dalje?“. Organizator: Intitute of Meat Hygiene and Technology (Institut za higijenu i tehnologiju mesa); October 4th-7th, 2015; Hotel „Mona“, Zlatibor, Serbia.

2014- данас: члан уређивачког савета часописа националног значаја (М52) „Архив ветеринарске медицине“, чији је издавач Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад

Рецензије:

Рецензент у научним часописима:

Ms. Ref. No.:  JFCA-D-16-00598; Journal of Food Composition and Analysis (M21)

Ms. Ref. No.:  JFCA-D-16-00636: Journal of Food Composition and Analysis (M21)

Ms. Ref. No.:  JFCA-D-16-00632: Journal of Food Composition and Analysis (M21)

Ms. Ref. No: JFCA-D-16-00784: Journal of Food Composition and Analysis (M21)

Ms. Ref. No.: LWT-D-16-01682R1: LWT – Food Science and Technology. (M21).

Food and feed research (М51)

Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo) (М51)

Recenzent za kongres FoodTech2016, the FoodTech2014 Congress

Научно-истраживачка делатност:

Избор публикација:

  1. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Novakov Nikolina, Jovanović Rade, Janković Snežana, Đorđević Vesna, Mašić Zoran (2013). Productivity and Meat Nutrient in Fish: The Diet Effect. Kafkas Univ Vet Fak Derg, Vol. 19, No. 1, 43-49, 2013.; Article Code: KVFD-2012-7088; ISSN 1300-6045; e-ISSN: 1309-2251 M23- 3,0
  2. Ljubojević Dragana, Trbović Dejana, Lujić Jelena, Bjelić-Čabrilo Olivera, Kostić Desanka, Novakov Nikolina, Ćirković Miroslav (2013). Fatty Acid Composition of Fishes from Inland Waters. Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplements Vol. 19, No. 1, 62-71, 2013.; (Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 62–71). ISSN 1310-0351; M23- 3,0
  3. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Đorđević Vesna, Puvača Nikola, Trbović Dejana, Vukadinov Jovan, Plavša Nada (2013). Fat quality of marketable fresh water fish species in the Republic of Serbia. Czech Journal of food sciences. Vol. 31, No. 5, 445-450; ISSN 1212-1800 (Print); ISSN 1805-9317 (On-line); M23- 3,0
  4. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Đorđević Vesna, Trbović Dejana, Vranić Danijela, Novakov Nikolina, Mašić Zoran: (2013). Hemijski sastav, sadržaj holesterola i sastav masnih kiselina šaran (Cyprinus carpio) iz slobodnog izlova, poluintenzivnog i kaveznog sistema gajenja. Tehnologija mesa. Vol. 54 br. 1, str. 48-56; M51- 2,0
  5. Ljubojević Dragana, Puvača Nikola, Pelić Miloš, Todorović Dalibor, Pajić Marko, Milanov Dubravka and Velhner Maja (2016) ‘Epidemiological significance of poultry litter for spreading the antibiotic-resistant strains of Escherichia coli’, World’s Poultry Science Journal, 72(3), pp. 485–494. M22 (5)
  6. Ljubojevic Dragana, Pelic Milos, Djordjevic Vesna, Milojevic Lazar, Cirkovic Miroslav. 2016. Bacterial hazards in fish meat: The aetiologic agents of foodborne diseases. Meat Technology 57 (2016) 1, 27–38. UDK: 637.5ʼ8.065 ; 579.67; ID: 225203468. http://inmes.rs/publikacije/casopis-meat-technology/
  7. Ljubojevic Dragana, Radosavljević Vladimir, Puvača Nikola, Živkov Baloš Milica, Ðorđević Vesna, Jovanović Rade, Ćirković Miroslav (2015). Interactive effects of dietary protein level and oil source on proximate composition and fatty acid composition in common carp (Cyprinus carpio L.). Journal of Food Composition and Analysis 37, 44–50. М21 (8)
  8. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav. 2015. Link between lipid quality of cyprinid fish species and human health. 327 – 339. Proceedings „One Health – New Challenges“ First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015); organizatori: Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“ i Institute of Veterinary Medicine of Serbia; Editor in Chief Dr Tamaš Petrović, Senior Research Associate; Vrdnik, May 21 – 23, 2015; ISBN: 978-86-82871-36-1; M31(3)
  9. Ljubojevic D., Novakov N., Djordjevic V., Radosavljevic V., Pelic M., Cirkovic M.. Potential Parasitic Hazards for Humans in Fish Meat. 172-175. Procedia Food Science Vol. 5 (2015) 1–328; The 58th International Meat Industry Conference (MeatCon2015); Guest Editors: Reinhard Fries and Sheryl Avery; Chair of the Scientific Committee (MeatCon2015): Ivan Nastasijevic; October 4-7, 2015, Zlatibor ISSN 2211-601X; doi:10.1016/S2211-601X(15)00178-9 ; M31(3)