dr Dejan Bugarski

Kontakti:

Telefon: 021-4895-315
Mobilni: 064-818-54-22
E-mail: dejan@niv.ns.ac.rs

dr DEJAN D. BUGARSKI, naučni saradnik

Rođen 1967. godine u Novom sadu, opština Novi sad, Republika Srbija.

Naučna oblast: Zaštita zdravlja preživara i kopitara

Funkcija: šef Odeljenja za epizootiologiju i zaštitu zdravlja preživara i kopitara

Obrazovanje:
Diplomirao na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine sa prosečnom ocenom 7,12.
Magistarski rad iz oblasti unutrašnjih bolesti odbranio 2002. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu pod naslovom: “Koncentracija insulina, IGF-1 i pokazatelja funkcionalnog stanja jetre kod zdravih i ketoznih krava”

Izbor u zvanje:
za istraživača saradnika 2002. godine

Radno angažovanje:
- od 1994 do 1995 veterinar pripravnik i veterinar na farmi muznih goveda i svinja DD Irmovo, Kisač.
– od 1996 do danas, istraživač na Odeljenju za epizootiologiju i zaštitu zdravlja preživara i kopitara Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad.

Naučno-istraživački rad:
Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova.

Učestvovao na izradi 6 naučno-istraživačkih projekata.

Učešće na skupovima:
9 međunarodnih skupova
8 nacionalnih skupova

Znanje stranih jezika:
mađarski, aktivno
engleski, pasivno
ruski, pasivno
slovački, pasivno