др Дејан Бугарски

Контакти:

Телефон: 021-4895-315
Мобилни: 064-818-54-22
Е-mail: dejan@niv.ns.ac.rs

др ДЕЈАН Д. БУГАРСКИ, научни сарадник

Рођен 1967. године у Новом саду, општина Нови сад, Република Србија.

Научна област: Заштита здравља преживара и копитара

Функција: шеф Одељења за епизоотиологију и заштиту здравља преживара и копитара

Образовање:
Дипломирао на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду 1994. године са просечном оценом 7,12.
Магистарски рад из области унутрашњих болести одбранио 2002. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду под насловом: “Концентрација инсулина, IGF-1 и показатеља функционалног стања јетре код здравих и кетозних крава”

Избор у звање:
за истраживача сарадника 2002. године

Радно ангажовање:
- од 1994 до 1995 ветеринар приправник и ветеринар на фарми музних говеда и свиња ДД Ирмово, Кисач.
– од 1996 до данас, истраживач на Одељењу за епизоотиологију и заштиту здравља преживара и копитара Научног института за ветеринарство Нови Сад.

Научно-истраживачки рад:
Објавио преко 50 научних и стручних радова.

Учествовао на изради 6 научно-истраживачких пројеката.

Учешће на скуповима:
9 међународних скупова
8 националних скупова

Знање страних језика:
мађарски, активно
енглески, пасивно
руски, пасивно
словачки, пасивно