др Јасна Проданов-Радуловић

JasnaPR

Контакт:

E-mail: jasna@niv.ns.ac.rs


др Јасна Проданов-Радуловић,
научни сарадник

Научна област: Клиничка ветерина, болести папкара

Образовање:
Основне студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1999.

Магистарска теза на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2005.- „Испитивање дужине трајања заштитног нивоа матерналних антитела код прасади пореклом од крмача које су вакцинисане против класичне куге свиња“

Докторска дисертација Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2013. – „Утицај колостралних антитела на степен имуности прасади вакцинисаних против класичне куге свиња ”

Број лиценце: 1099 од 2008.

Научна звања:
- 2001. истраживач приправник|
– 2006. истраживач сарадник
– 2009. реизбор истраживач сарадник
– 2014. научни сарадник

Професионално искуство:
– од 2000. до 2013. Одељење за епизоотиологију и заштиту здравља свиња, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
– од 2014. до данас – Одељење за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”

Научно-истраживачка делатност:
Објавила преко 160 научних и стручних радова
Учешће у 10 националних пројеката и 3 међународна пројекта (IPA, COST акција)

Основна истраживачка интересовања:

– Епизоотиологија и здравствена заштита свиња, клиничка патологија, ветеринарска вирусологија и вакцинологија, инфективне болести свиња, имунопрофилакса, дијагностика, контрола и ерадикација заразних болести свиња и зооноза.

Главне свакодневне и истрживачке активности:
- Клиничка и патоморфолошка дијагностика инфективних и неинфективних болести домаћих и дивљих  свиња;
– Контрола и израда програма здравствене заштите свиња;
– Дијагностика, профилакса, контрола и ерадикација заразних болести свиња и зооноза;
– Експериментална и теренска испитивања вакцина;
– Инструктивни рад у области здравствене заштите свиња

Избор публикација (5-10):

1. Prodanov-Radulović J., Došen R., Polaček V.,Petrović T., Stojanov I., Ratajac R., Valčić М.: classical swine fever: active immunisation of piglets with subunit (E2) vaccine in the presence of different levels of colostral immunity (China strain). Acta Veterinaria-Beograd, 2014, 64 (4), 493-509.   M23 3,0

2. Polaček V., Prodanov-Radulović J., Došen R., Petrović T., Becskei Z., Aleksić-Kovačević S.: Expression of E2 (gp 55) glycoprotein of classical swine fever virus in lymphoid tissue and brain of experimentally infected piglets with different immunological status. Acta Veterinaria-Beograd, 2014, 64 (2), 213-225 M23 3,0

3. Toplak I., Lazić S., Lupulović D., Prodanov-Radulović J., Becskei Z., Došen R., Petrović T.: Study of the genetic variability of Porcine Circovirus type 2 detected in Serbia and Slovenia. Acta Veterinaria Hungarica, 2012, 60 (3), 409-420.   M22 5,0

3. Lupulović D., Lazić S., Prodanov-Radulović J., Jiménez de Oya N., Escribano-Romero E., Saiz J.C., Petrović T.: First serological study of Hepatitis E virus infection in backyard pigs from Serbia. Food and Environmental Virology, 2010, 2, 110-113.  M23 3,0

4. D’Agostino M., Cook N., Di Bartolo I., Ruggeri F., Berto A., Martelli F., Banks M., Vasickova P., Kralik P., Pavlik I., Kokkinos P., Vantarakis A., Söderberg K., Maunula L., Verhaelen K., Rutjes S., de Roda Husman A., Hakze R., Van der Poel W., Kaupke A., Kozyra I., Rzežutka A., Prodanov-Radulović J., Lazić S., Petrović T., Carratala A., Gironés R., Diez-Valcarce M., Hernandez M., Rodriguez-Lazaro D.: Multicenter collaborative trial evaluation of a method for detection of human adenoviruses in berry fruit. Food Analytical Methods, 2011, 5, 1-7.  M21 8,0

5. Prodanov J., Došen R., Pušić I., Bugarski D., Valčić M.: Passive immunity evaluation in piglets originating from sows vaccinated with China strain of classical swine fever virus. Acta Veterinariа-Beograd, 2007, 57 (5/6),413-427.   M23 3,0

6. Prodanov-Radulović J., Došen R., Stojanov I., Polaček V., Živkov-Baloš M., Marčić D., Pušić I.: The interaction between the swine infectious diseases agents and low levels of mycotoxins in swine feed. Biotechnology in Animal Husbandry, 2014, 30 (3), 433-444.   M51 2,0

7. Prodanov-Radulović J., Došen R., Pušić I., Petrović T., Apić J., Stojanov  I., Polaček V.: Emergence of pseudorabies virus (Morbus Aujeszky) infection at large swine farms in AP Vojvodina (Serbia). Contemporary Agriculture, 64 (1-2)105-111, 2015.    M51 2,0

Пројекти:

Национални пројкти:

Пројекти Министарства науке и технологије Републике Србије
– Унапређење технолошког поступка производње свињског меса применом HACCP система и цитогенетичке атестације; евиденциони број: BTR.5.05.4334.B. Руководилац пројекта др Ранко Кљајић (2002-2004).
– Развој технолошких поступака за израду колекције патогених микроорганизама код животиња и њихова изолација, типизација, атестација и стандардизација; евиденциони број: ТР-6860Б. Руководилац пројекта др Сава Лазић (2005-2007).
– Патологија и дијагностика актуелних болести животиња које угрожавају јавно здравље; Евиденциони број 20117. Руководилац пројекта др Душан Орлић (2008-2011).
– Биотехнолошки поступци у етиолошкој дијагностици вирусних и бактеријских инфекција, макробиолошких контаминената хране и биолошких производа у ветеринарској медицини; евиденциони број: 20115. Руководилац пројекта др Сава Лазић (2008-2011).
– Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе са циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња: евиденциони број пројекта 31071. Руководилац пројекта др Драгица Стојановић (2011-2015).
– Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине: евиденциони број пројекта 31084. Руководилац пројекта др Тамаш Петровић (2011-2015).

Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде – Управа за ветерину
– Раширеност и значај цирковирусне инфекције у популацији свиња на подручју Војводине: уговор број 401-00-06731/2005-05; Руководилац пројекта мр Радослав Дошен (2006–2007)
– Испитивање ефикасности вакцина класичне куге свиња у контролисаним условима: уговор број 401-00-13700/2006-05; Руководилац пројекта др Драгица Стојановић (2006–2007)
– Испитивање утицаја присуства вирусних инфекција свиња на појаву пнеумонија друге етиологије (Mycoplasma spp, Actinobacillus sp); уговор број: 401-00-13699/2006-05; Руководилац пројекта мр Радослав Дошен (2006-2007)

Пројекати Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој
– Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВ; уговор број: 114-451-00939/2006-03. Руководилац пројекта др Ранко Kљајић (2005-2006)
– Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине; број: 114-451-01036/2008-03. Руководилац пројекта др Бранка Видић (2008-2009)

Међународни пројекти:
- Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains- VITAL” (Grant agreement no.: 213178; FP7 колаборативни пројекат; од априла 2008. – априла 2011. године; учествује као истраживач истраживачког тима из Србије). Веб страница: http://eurovital.csl.gov.uk/
– Хармонизација и развој молекуларних метода за детекцију и карактеризацију неких економски значајних вируса животиња: међувладин програм научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, Руководилац др Тамаш Петровић (2010-2011).
– Превенција ширења ККС у пограничном региону кроз унапређење санитарних стандарда и едукацију фармера – СТОП ККС (STOP CSF):[међународни ИПА пројекат]: Уговор број 2010/258-717. Руководилац др Сава Лазић (2011-2012).
– Члан менађмент комитета за Републику Србију (Member of the Management Committee, MC) и активни учесник у оквиру: COST action FA1401: “European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs (PiGutNet)”.

Експертка област:

– епизоотиологија и здравствена заштита свиња

– заразне и инфективне болести свиња

Учешће на научним симпозијумима:
- 28 међународних симпозијума
– 31 национална симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:
- Ветеринарска комора Србије
– Српско ветеринарско друштво
–  European Association of Porcine Health Managemant (EAphm)

Обуке:

1.       Тренинг из патологије: Charles Louis Davis D.V.M. Foundation, Eastern Europe Veterinary Pathology Symposium, 2004, Београд, Србија;

2.       Тренинг из свињарства: Life Cycle Swine Health and Risk Management, 2006, USDA, Београд, Србија;

3.       Tренинг из дијагностике болести свиња: Veterinary Diagnostic Laboratory, Ames, Iowa State University, USА: Diagnostic Skills Development Training Program) 2007, Ајова, САД;

4.       COST Action (FA1401) Training School: “Gut Biology and Health”, PhD course, Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark, 2015.

5.        COST Action (FA1401) Training School: “Contemporary feed production-technological and nutritional aspects”, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Center “FEED TO FOOD”, Serbia, 2016.

6.        Документовање система менаџмента

 

Остале способности:

–          Енглески језик, активно

–          Словачки језик, активно

–          Возачка дозвола Б категорије

–          Добро познавање рада на рачунару  (MS. Office)

–          Смисао за тимски рад

Тренутна позиција:
- Научни сарадник
– заменик Шефа Одељења за епизоотиологију, клиничка испитивања, патологију и ДДД