dr Vladimir Polaček

Kontakt:VladimirP

dr  sci. vet. med. Vladimir Polaček, viši naučni saradnik

Šef Odeljenja za epizootiologiju, klinička ispitivanja, patologiju i DDD.

Telefon: 021 489 5 3 10


E-mail: vlade@niv.ns.ac.rs

Scopus Author ID: 17435500300

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7413-7902

ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Polacek

Preuzmi: Biografiju / Listu publikacija

Godina i mesto rođenja:1973. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija.

Naučna oblast: patološka morfologija, epizootiologija.

Osnovna istraživačka interesovanja:

Patološka morfologija, imuno-patologija, imuno-histohemija, veterinarska epidemiologija, geografski informacioni sistemi (GIS), zarazne bolesti životinja, zoonoze.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:

Dijagnostika, profilaksa, kontrola i eradikacija zaraznih bolesti životinja i zoonoza, veterinarski epidemiolog na terenu, analiza podataka, GIS, klinička patomorfološka dijagnostika infektivnih i neinfektivnih bolesti životinja.


Obrazovanje:

Uža stručna specijalizacija, oblast PATOLOŠKA MORFOLOGIJA, Katedra za patološku morfologiju, Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2016. godine.

Doktorsku disertaciju na temu

Uloga miofibroblasta u morfogenezi granulomatoznog limfadenitisa svinja prirodno inficiranih uzročnicima iz kompleksa Mycobacterium avium

odbranio na Katedri za patološku morfologiju, (mentor prof dr Sanja Kovačević-Aleksić), Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

Magistarsku tezu na temu

Dokazivanje proteina E2 (gp55) virusa klasične kuge svinja u različitim tkivima eksperimentalno inficirane prasadi” odbranio na Katedri za patološku morfologiju, (mentor prof dr Sanja Kovačević-Aleksić), Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

Poslediplomske studije, Fakultet veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2002.-2006. godine,

Osnovne studije završio na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2000. godine, sa prosečnom ocenom 8,63.

Srednju elektro-tehničku školu „Nikola Tesla“, smer elektro-tehničar računara, završio u Zrenjaninu, 1992. godine.

Naučna zvanja:

2001. godine istraživač pripravnik,

2006. godine istraživač saradnik (reizbor 2010. godine),

2012. godine naučni saradnik.

2018. godine viši naučni saradnik

Radno iskustvo: 17 godina.

Profesionalno iskustvo:

od decembra 2015. godine  do danas naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad.

šef Odeljenja za epizootiologiju, klinička ispitivanja, patologiju i DDD ,

od januara 2014. godine do decembra 2015.- naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad,

Pomoćnik direktora za saradnju sa privredom,

šef Odeljenja za epizootiologiju, klinička ispitivanja, patologiju i DDD ,

od juna 2007. do januara 2014. godine- saradnik u epizootiologiji, Veterinarski specijalistički institut „Kraljevo“, Kraljevo,

Odeljenju za epizootiologiju i kliničku patologiju,

od marta 2002. do juna 2007. godine- istraživač saradnik, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad,

Odeljenju za opštu epizootiologiju, bolesti riba i pčela i DDD,

od aprila 2001. do marta 2002. godine- veterinar pripravnik, „Dijamant AGRAR“, Zrenjanin, govedarska farma „Aerodrom”, Zrenjanin,

od avgusta 2000. do januara 2001. godine- veterinar u živinarskoj proizvodnji (odgoj kokošaka za proizvodnju konzumnih jaja), “Tehnooprema DOO”, Zrenjanin.

Ostalo profesionalno iskustvo:

član stručne grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti afrička kuga svinja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član stručne grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti avijane influnce, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član stručne grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti kvrgave kože goveda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član stručne grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti kaprinog encefalitisa i artritisa u Republici Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član radne grupe za praćenje kretanja bolesti plavog jezika u regionu i predlaganje mera za prevenciju i kontrolu bolesti plavog jezika u Republici Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član stručne radne grupe za izradu kriznih planova za suzbijanje zaraznih bolesti slinavka i šap, klasična kuga svinja, afričku kugu svinja, atipična kuga živine i plavi jezika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član stručne radne grupe za pripremu uputstva o sprovođenju nadzora i monitoringa na kju groznicu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,

član stručne komisije za izradu geografske analize rizika u vezi BSE-a za Republiku Srbiju, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu,
tehnički ekspert, Akreditaciono telo Srbije, (akreditacija TSE laboratorije, Fakutet veterinarske medicine, Beograd, Katedra za patološku morfologiju),

2008. godine, GPS konsultant , Predavač na radionici pod nazivom“ FAO Workshop on Epidemiology and GIS/GPS Methods“ održane u Kraljevu.

2007. godine, epidemiolog na terenu, Monitoring avijarne influence kod sentinel jata, kao i divljih ptica na području NP „Đerdap“ i teritorije opštine Kladovo,Projekat Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (FAO) i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Srbije, Uprave za veterinu,

2007. godine, epidemiolog na terenu, Ispitivanje prisustva virusa besnila u populaciji slepih miševa na području NP „Đerdap“, Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, Uprava za veterinu.

Učešće na naučnim simpozijumima:
25 međunarodnih simpozijuma,
20 nacionalnih simpozijuma.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:
European Society of Veterinary Pathology,
Veterinarska komora Srbije.

Obuke (značajnije):

2014. godine, Foot and Mouth Disease (FMD), Online FMD Emergency Preparation Course, European Commission for Control of FMD, FAO Animal Health Service,

2010. godine, Training of Recognition, Diagnosis, Control and Prevention of Arthopod-borne Diseases; Modules: Bluetongue, Crimean-Congo Haemorrhagic Fever, Easten,Western, Venezuelan Equine Encephalomyelites, Rift Valley Fever, West Nile Disease, eLearning for Mediterranean Countries Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale”.

2008. godine, Advanced Methodology in Spatial Epidemiology, Center for Emerging Issues, United States Department of Agriculture, Fort Collins, SAD,

2004. godine, Basic Epidemiology Training, Animal Health Population Institute, Fort Collins, SAD,

2004. godine, Project of FAO, Swiss Government, SAFOSO, OIE Surveillance and Control of Transmissible Spongiform Encephalopathy and other zoonotic diseases,- trener trenera,

2004. godine-Dijagnostičke tehnike za TSE, Katedra za patologiju, Fakultet veterinarske medicine, Beograd.

Znanje stranih jezika:

engleski jezik, (C1 nivo)

Ostale veštine:

napredno korišćenje računara,
Geografski informacioni sistemi (GIS),
rad sa GIS aplikacijama (ESRI Arc GIS Desktop i Quantum GIS,
vozačka dozvola „B“ kategorije.