др Владимир Полачек

Контакт:VladimirP

др  сци. вет. мед. Владимир Полачек, виши научни сарадник

Шеф Одељења за епизоотиологију, клиничка испитивања, патологију и ДДД.

Телефон: 021 489 5 3 10


E-mail: vlade@niv.ns.ac.rs

Scopus Author ID: 17435500300

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7413-7902

ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Polacek

Преузми: Биографију / Листу публикација

Година и место рођења:1973. године у Зрењанину, Република Србија.

Научна област: патолошка морфологија, епизоотиологија.

Основна истраживачка интересовања:

Патолошка морфологија, имуно-патологија, имуно-хистохемија, ветеринарска епидемиологија, географски информациони системи (ГИС), заразне болести животиња, зоонозе.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

Дијагностика, профилакса, контрола и ерадикација заразних болести животиња и зооноза, ветеринарски епидемиолог на терену, анализа података, ГИС, клиничка патоморфолошка дијагностика инфективних и неинфективних болести животиња.


Образовање:

Ужа стручна специјализација, област ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА, Катедра за патолошку морфологију, Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2016. године.

Докторску дисертацију на тему

Улога миофибробласта у морфогенези грануломатозног лимфаденитиса свиња природно инфицираних узрочницима из комплекса Mycobacterium avium

одбранио на Катедри за патолошку морфологију, (ментор проф др Сања Ковачевић-Алексић), Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2010. године.

Магистарску тезу на тему

Доказивање протеина Е2 (гп55) вируса класичне куге свиња у различитим ткивима експериментално инфициране прасади” одбранио на Катедри за патолошку морфологију, (ментор проф др Сања Ковачевић-Алeксић), Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2010. године.

Последипломске студије, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2002.-2006. године,

Основне студије завршио на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2000. године, са просечном оценом 8,63.

Средњу електро-техничку школу „Никола Тесла“, смер електро-техничар рачунара, завршио у Зрењанину, 1992. године.

Научна звања:

2001. године истраживач приправник,

2006. године истраживач сарадник (реизбор 2010. године),

2012. године научни сарадник.

2018. године виши научни сарадник

Радно искуство: 17 година.

Професионално искуство:

од децембра 2015. године  до данас научни сарадник, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад.

шеф Одељења за епизоотиологију, клиничка испитивања, патологију и ДДД ,

од јануара 2014. године до децембра 2015.- научни сарадник, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад,

Помоћник директора за сарадњу са привредом,

шеф Одељења за епизоотиологију, клиничка испитивања, патологију и ДДД ,

од јуна 2007. до јануара 2014. године- сарадник у епизоотиологији, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“, Краљево,

Одељењу за епизоотиологију и клиничку патологију,

од марта 2002. до јуна 2007. године- истраживач сарадник, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад,

Одељењу за општу епизоотиологију, болести риба и пчела и ДДД,

од априла 2001. до марта 2002. године- ветеринар приправник, „Дијамант АГРАР“, Зрењанин, говедарска фарма „Аеродром”, Зрењанин,

од августа 2000. до јануара 2001. године- ветеринар у живинарској производњи (одгој кокошака за производњу конзумних јаја), “Техноопрема ДОО”, Зрењанин.

Остало професионално искуство:

члан стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести афричка куга свиња, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести авијане инфлунце, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести квргаве коже говеда, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести каприног енцефалитиса и артритиса у Републици Србији, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан радне групе за праћење кретања болести плавог језика у региону и предлагање мера за превенцију и контролу болести плавог језика у Републици Србији, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан стручне радне групе за израду кризних планова за сузбијање заразних болести слинавка и шап, класична куга свиња, афричку кугу свиња, атипична куга живине и плави језика, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан стручне радне групе за припрему упутства о спровођењу надзора и мониторинга на кју грозницу, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,

члан стручне комисије за израду географске анализе ризика у вези БСЕ-а за Републику Србију, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину,
технички експерт, Акредитационо тело Србије, (aкредитација ТСЕ лабораторије, Факутет ветеринарске медицине, Београд, Катедра за патолошку морфологију),

2008. године, ГПС консултант , Предавач на радионици под називом“ FAO Workshop on Epidemiology and GIS/GPS Methods“ одржане у Краљеву.

2007. године, епидемиолог на терену, Мониторинг авијарне инфлуенце код сентинел јата, као и дивљих птица на подручју НП „Ђердап“ и територије општине Кладово,Пројекат Организације за пољопривреду и храну Уједињених нација (ФАО) и Министарства пољопривреде и шумарства Републике Србије, Управе за ветерину,

2007. године, епидемиолог на терену, Испитивање присуства вируса беснила у популацији слепих мишева на подручју НП „Ђердап“, Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, Управа за ветерину.

Учешће на научним симпозијумима:
25 међународних симпозијума,
20 националних симпозијума.

Чланство у научним и стручним удружењима:
European Society of Veterinary Pathology,
Ветеринарска комора Србије.

Обуке (значајније):

2014. године, Foot and Mouth Disease (FMD), Online FMD Emergency Preparation Course, European Commission for Control of FMD, FAO Animal Health Service,

2010. године, Training of Recognition, Diagnosis, Control and Prevention of Arthopod-borne Diseases; Modules: Bluetongue, Crimean-Congo Haemorrhagic Fever, Easten,Western, Venezuelan Equine Encephalomyelites, Rift Valley Fever, West Nile Disease, eLearning for Mediterranean Countries Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale”.

2008. године, Advanced Methodology in Spatial Epidemiology, Center for Emerging Issues, United States Department of Agriculture, Fort Collins, САД,

2004. године, Basic Epidemiology Training, Animal Health Population Institute, Fort Collins, САД,

2004. године, Project of FAO, Swiss Government, SAFOSO, OIE Surveillance and Control of Transmissible Spongiform Encephalopathy and other zoonotic diseases,- тренер тренера,

2004. године-Дијагностичке технике за ТСЕ, Катедра за патологију, Факултет ветеринарске медицине, Београд.

Знање страних језика:

енглески језик, (Ц1 ниво)

Остале вештине:

напредно коришћење рачунара,
Географски информациони системи (ГИС),
рад са ГИС апликацијама (ESRI Arc GIS Desktop и Quantum GIS,
возачка дозвола „Б“ категорије.