dr Živoslav Grgić

zika

Kontakt:

Telefon: +381 214895331
Mobilni:+381 641920869
E-mail: grgic@niv.ns.ac.rs

 

dr sc. vet. med. Živoslav Grgić, naučni saradnik

Datum rođenja:28.03.1964. godine u Sarajevu, bivša SFRJ Republika Bosna i Hercegovina.

Naučna oblast: mikrobiologija i infektivne bolesti

 Obrazovanje i stručno usavršavanje:

Diplomirao na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989. godine.

Magistrirao 2000. g. iz oblasti Mikrobiologija i zarazne bolesti pod naslovom: “Leptospiroza domaćih životinja i ljudi epizootiološko-epidemiološke karakteristike u Južnobačkom regionu” na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorao 2011. godine sa temom: “Uporedno ispitivanje bakterioloških i seroloških metoda i polimeraza lančane reakcije u dijagnostici leptospiroze goveda” na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

Naučna zvanja:

– 1995. istraživač pripravnik
– 1999. istraživač
– 2001. istraživač saradnik
– 2012. naučni saradnik

Publikacije:

 Objavio preko 170 naučna i stručna rada.

 Projekti:

 • rukovodilac 1 nacionalnog naučnoistraživačkih projekata
 • učestvovao u 10 nacionalnih naučnoistraživačkih projekata:

Profesionalno iskustvo:

 • Od septembra do decembra 1990 – Veterinarinar zadužen za reprodukciju na svinjogojskoj farmi u Farkaždinu.
 • Od 1991 do 1993 na poslovima zdravstvene zaštite rasplodnih bikova i proizvodnji i kontroli duboko zamrznutog semena bikova u “Naučnom institute za reprodukciju i embriotransfer” u Temerinu.
 • Od oktobra 1994 do danas zaposlen u Naučnom Institutu za veterinarstvo “Novi Sad” u Novom Sadu na odeljenju za serološko – imunološka ispitivanja.

Istraživačka interesovanja:

Mikrobiologija i zarazne bolesti – imunologija i bakteriologija, imunobioloških sredstava namenjenih za upotrebu u veterinarskoj medicini

 • Najbitnije istraživačke aktivnosti:
 • detekcija bakterijskih, riketsiskih i parazitskih bolesti životinja klasičnim laboratorijskim metodama (izolacija, slajd aglutinacija, spora aglutinacija, mikroskopska aglutinacija u tamnom polju, reakcija vezivanja komplementa (RVK), ELISA, AGID test, lančana reakcija polimerizacije (PCR);
 • umnožavanje i održavanje kultura bakterija;
 • prevencija, kontrola i eradikacija zaraznih bolati životinja i zoonoza;
 • laboratorijska i terenska ispitivanja vakcina (uključujući ispitivanje aktivne substance, sterilnosti, sigurnosti i efikasnosti);
 • detekcija bakterija u životnoj sredini i kod divljih životinja;

Izbor publikacija:

 

Vidić B., Grgić Ž., Lalić M., Milanov D., Savić-Jevđenić S., Stojanov I., Dugalić-Vrdnić N., Erski-Biljić M., Ivetić V., Pavlović I., Valčić M., Đuričić B., Jovičić-Mrvić V., Pavlović V., Boboš S., Zgomba M., Petrić D., Stojanović D.: Nove metode i sredstva u dijagnostikovanju bakterijskih i parazitskih oboljenja domaćih životinja. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2002

Vidić B., Orlić D., Kovačević M., Stojanović D., Živkov-Baloš M., Petrović J., Stojanov I., Grgić Ž., Savić S., Ratajac R., Došen R., Prodanov J., Mihaljev Ž., Jakšić S.: Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-02583/2010-01. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2010

Grgić Ž.: Uporedno ispitivanje bakterioloških i seroloških metoda i polimeraza lančane reakcije u dijagnostici leptospiroze goveda = Comparative Investigation of Bacteriological and Serological Methods and Polymerase Chain Reaction in the Diagnostics of Leptospirosis in Cattle : doktorska disertacija. Beograd, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela, 2011
M71 6,0

Vidić B., Boboš S., Lazić S., Grgić Ž., Hristovski M., Zorić M.: Q-Fever (Coxiella burnetii) in cows with reproductive disorders 1-7 Mac. Macedonian Veterinary Review, str. 1-7, 1995 (srp)
M23 3,0

Grgić Ž., Vidić B., Lazić S., Stojanov I.: Paratuberkuloza (Johne-ova bolest). Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, str. 481-489, 1996 (srp)
M51 2,0

Vidić B., Lalić M., Šeguljev Z., Grgić Ž.: Seroprevalence of Leptospira interrogans serovar hardjo in cows and isolation from urine. Acta Veterinaria, str. 15-21, 1997 (srp)
M23 3,0

Vidić B., Grgić Ž., Bjelajac B., Trkulja R.: Ispitivanje rasprostranjenosti paratuberkuloze kod goveda i ovaca. Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, str. 9-16, 2001 (srp)
M51 2,0

Grgić Ž., Vidić B., Savić S., Milovanović A.: Ispitivanje prisustva infekcije sa Brucella ovis (Ovine epididimitis) kod ovaca. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 17-25, 2009 (srp)
M53 1,0

Grgić Ž., Đuričić B., Vidić B., Savić S., Pušić I.: Application of polymerase chain reaction (PCR) in detection of L. interrogans serotype hardjo in cattle. Second International epizootiology Symposium [i] XIV Serbian epizootiology days, April 18-21, 2012, Belgrade, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Proceedings, Str. 108-116, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2012 (eng)
M63 0,5

Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Milanov D., Stojanović D., Šeguljev Z.: Study on clinical and laboratory diagnostic of lyme disease in dogs after experimental infection. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 343-351, 2012 (eng)
M23 3,0

Petrović J., Pušić I., Milanov D., Urošević M., Stojanov I., Grgić Ž.: Role of the jackal in sylvatic trichinellosis in Serbia. Second International epizootiology Symposium [i] XIV Serbian epizootiology days, April 18-21, 2012, Belgrade, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Proceedings, Str. 157-162, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2012 (eng)
M63 0,5

Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Gioia B., Gradoni L.: Serological and clinical evidence of leishmaniosis in a dog population living in a farm in Northern Serbia. International SCIVAC congress canine leishmaniosis and other vector-borne diseases: Our current state of knowledge, March 8th-10th 2013, Pisa, Italy, Congress Proceedings, Str. 120-122, Pisa, SCIVAC, 2013 (eng)
M33 1,0

Savić S., Vidić B., Lupulović D., Grgić Ž., Medić S.: Findings of specific antibodies against Borrelia burgodrferi inhorses. The 23rd International Symposium ‘New Technologies Incotempotary Animal production’ June 19-21, 2013, Novi Sad, Serbia, editor in chief Milan Popović, Proceedinga, Str. 288-290, Novi Sad, Faculty of Agriculture, 2013 (eng)
M33 1,0

Savić S., Vidić B., Bugarski D., Grgić Ž.: Detection of specific antibodies against mycoplasma bovis calves (beef cattle). XIII Middle European Buiatrics Congress, Belgrade, Serbia, June 5-8, 2013, CongressProceedings, Str. 511-514, Belgrade, Serbian Buiatrics Association, 2013 (eng)
M33 1,0

Petrović J., Grgić Ž., Živkov-Baloš M.: Molecular diagnostics of trichinella species: new data on trichinella life cycle in Vojvodina region. Conference Meat and Meat Products – Perspectives of Sustainable Production, Belgrade, 10th-12th June, 2013 ; [organizer] Institute of Meat Hygiene and Technology, Belgrade ; [editors in chief Slobodan Lilić, Vesna Đorđević], Proceedings, Str. 153-158, Belgrade, Institute of Meat Hygiene and Technology, 2013 (eng)
M31 3,0

Potkonjak A., Savić S., Grgić Ž., Lako B., Vračar V., Rajković D., Jurišić A., Petrović A.: Nalaz genoma uzročnika anaplasma phagocytophilum u krpeljima sa područja Vojvodine, Srbija. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 29-43, 2013 (srp)
M52 1,5

Projekti:

Nove metode i sredstva u dijagnostikovanju bakterijskih i parazitskih oboljenja domaćih životinja – BTR.5.05.4332.B – koordinator projekta Branka Vidić. 2002.

Razvoj tehnoloških postupaka i programa za dijagnostikovanje i kontrolu zaraznih bolesti goveda, ovaca i svinja : evidencioni broj projekta TR-6862B / rukovodilac projekta Branka Vidić.

Epizootiološka studija, veterinarska i stočarsko-selekcijska kontrola priplodnih nerastova za veštačko osemenjavanje iz reprodukcijskih centara i usaglašavanje kliničke i laboratorijske prakse sa zemljama EU : ugovor br.401-00-06729/2005-05 / nosilac projekta Milovan Jovičin ; 2005.

Istraživanja u cilju unapređenja zaštite zdravlja i reprodukcije životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla i stočne hrane- rukovodilac projekta Zoran Mašić period realizacije 1996-2000

Nove metode i sredstva u dijagnostikovanju bakterijskih i parazitskih oboljenja domaćih životinja – Evidencioni broj: BTR.5.05.4332.B; koordinator projekta Branka Vidić.- 2002.

Ispitivanje otpadnih voda na mestima proizvodnje namirnica animalnog porekla i predlog sanacije primarnih tretmana sa ciljem zaštite prirodnih recipijenata / Evidencioni broj: 4/1-02-013/02-1 : koordinator projekta Slavica Košarčić, 2002

Razvoj tehnoloških postupaka i programa za dijagnostikovanje i kontrolu zaraznih bolesti goveda, ovaca i svinja : evidencioni broj projekta TR-6862B / rukovodilac projekta Branka Vidić.- 2005.

Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka sa ciljem da se redukuju rizici u sistemu bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada – evidencioni broj projekta 20133 : rukovodilac projekta Branka Vidić period realizacije 2008-2010

Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja u APV : ugovor broj 114-451-00536/2005-01, nastavak ugovor 114-451-00939/2006-03 / rukovodilac projekta Jelena Petrović.- Novi Sad : 2006-7.

Biotehnološki postupci u etiološkoj dijagnostici virusnih i bakterijskih infekcija, makrobioloških kontaminata hrane i bioloških proizvoda u veterinarskoj medicini – evidencioni broj projekta 20115 : / rukovodilac projekta Sava Lazić.- period realizacije 2008.

Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-01036/2008-03 / rukovodilac projekta Branka Vidić., 2008.

Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine = Wild animal health monitoring and introduction of new biotechnology procedures in detection of infectious and zoonotic agents risk analysis for human health, domestic and wild animal health and for environmental contamination : evidencioni broj projekta 31084 : / rukovodilac projekta Tamaš Petrović.- period realizacije 2011-2014

Ispitivanje prisustva nivoa prevalence za paratuberculozu kod ovaca i muznih krava i mere kontrole. – 401-00-06728/2005-05. Dr. Branka Vidić, (2005-2006).

Ispitivanje prisustva infekcije sa Brucella ovis (epidimitis) kod ovaca. – 401-00-06727/2005-05, Rukovodilac projekta Dr. Branka Vidić, (2005-2006).

Projekti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde – Uprava za veterinu

 Estimation of the prevalence of Leptospira interrogans serotype hardjo in cattle and control measures; – 401-00-13707/2006-05 ; Rukovodilac projekta mr. Živoslav Grgić; 2006-2007.

 Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:
– Srpsko veterinarsko društvo
– Društvo mikrobiologa Srbije
– Udruženje leptospirologa Evrope (European Leptospirosis Society – ELS)

Učešće na skupovima:
2 međunarodna skupa
12 nacionalnih skupova

Znanje stranih jezika:
engleski, aktivno