др Сара Савић

sara

Контакт:

Mобилни: +381 64 818 5409
Телефон: 021 4895 330
E-mail: sara@niv.ns.ac.rs

др Сара Савић, виши научни сарадник

Датум рођења: 02.08.1969.

Научна област: микробиологија и инфективне болести

Образовање:
–основне студије:  Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1994.
–магистарска теза: Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, 13.07.2001 – “Упоредно испитивање   различитих дијагностичких метода за дијагностику парвовирусне инфекције паса”
–докторска дисертација: Пољопривредни факултет, Департман ветеринарске медицине,  Универзитета у Новом Саду,   23.04.2010. –”Клиничко и лабораторијско праћење лајмске болести паса у условима природне и вештачке инфекције”

Број Лиценце: 1098, од 2008.

Научна звања:
– 1997 Истраживач приправник
– 2001 Истраживач сарадник
– 2010 Научни сарадник
– 2105 Виши научни сарадник

Професионално искуство:
–    март 1995.- новембар 1996. Мевеx, Велепродаја ветеринарских лекова
–    новембар 1996 до данас – Научни институте за ветеринарство “Нови Сад”
–    до 1998. – Одељење за вирусолошка испитивања
–    до 2001. –Одељење за пријем материјала, стерилизацију и прање
–    од 2001 до данас – Одељење за серолошко имунолошка испитивања као истраживач сарадник
–    од 2004. – Руководилац квалитета института, од 2014. Руководилац службе за квалитет
–    од 2015. – Шеф одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања

Научно истраживачка делатност:
Објављено преко 130 публикација стручних, научних и из области система менаџмента
Учешће у 5 национална научна пројекта и 4 међународна (ИПА и COST акција)

Основна истраживачка интересовања: зоонозе, инфективна  векторкса обољења животиња, инфективне болести малих животиња (месоједа – пси и мачке), вектори и векторска обољења, лабораторијске дијагностичке методе и превенције, дијагнстика, контрола и ерадикација инфективних болести и зооноза, једно здравље, евалуација једног здравља.

Главне свакодневне и истраживачке активности:

 • Детекција инфективних болести код малих животиња класичним лабораторијским методама (аглутинација, ЕЛИСА, АГИД, микроскопија, микроскопија у тамном пољу, РВК);
 • Превенција, контрола и ерадикација инфективних болести животиња и зооноза;
 • Дијагностика инфективних болести код малих животиња
 • Дијагностика обољења малих животиња ултразвучном методом
 • Анализа крпеља на лајмску болест
 • Спровођење захтева стандард СРПС 9001:2008 и СРПС 17025:2006 у раду Института и праћење промена у стандардима, нових захтева, усавршавања и едукације особља
 • Главни интерес у раду: бруцелоза, лептоспироза, Q грозница, токсоплазмоза, трихинелоза
 • Главни интерес у истраживању: борелиоза, дирофилариоза, ђардијаза, бабезиоза, лајшманиоза, парвовироза паса
 • Одржавање и праћење документације система менаџмента  Института

Избор публикација:

 1. Potkonjak A., Gutierrez R., Savić S., Vračar V., Nachum-Biala Y., Jurišić A., Kleinermanb G., Rojas A., Petrović A., Baneth G., Harrus S.: Molecular Detection Of Emerging Tick-Borne Pathogens In Vojvodina, Serbia. Ticks and Tick-borne Diseases, ISSN 1877-959X, 2015 (eng)
 2. Savić S., Gaudaire D., Lupulović D., Amelot G., Hans A.: Evidence of Equine infectious anemia virus (EIAV) in horses from Serbia. XVIIth international symposium of the world association of veterinary laboratory diagnosticians (WAVLD), Saskatoon, Canada, June 15-18, 2015, Proceedings, 128-128, Saskatoon, WAVLD, 2015 (eng)
 3. Potkonjak A., Vračar V., Savić S., Lako B., Radosavljević V., Cincović M., Suvajdžić L., Jurišić A., Petrović A.: The seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum infection in dogs in the Autonomous Province of Vojvodina, Serbia. Veterinarski arhiv, ISSN 0372-5480, 385-394, 2015 (eng)
 4. Savić-Jevđenić S., Trailović D., Vidić B., Jovanović M.: Diagnostic methods for canine parvovirus = Metode za dijagnostiku parvoviroze pasa.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 56, 5-6, str.515-527, 2006 (eng)
 5. Savić S., Vidić B., Lazić S., Lako B., Potkonjak A., Lepšanović Z.: Borrelia burgdorferi in ticks and dogs in the province of Vojvodina, Serbia. Parasite, ISSN 1252-607X, str. 357-361, 2010 (eng) M23 3,0
 6. Savić S.: Discovering Lyme Disease in Ticks and Dogs in Serbia – Detection and Diagnostic Methods. Edited by Ali Karami, Lyme Disease, Str. 95-112, Rijeka, Intech, 2012 (eng)
 7. Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Jurišić A., Ćurčić V., Ružić M., Lolić Z.: Vektorske zoonoze pasa u Vojvodini – Vector borne zoonozes of  dogs in Vojvodina region. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 77-87, 2012 (srp)
 8. Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Milanov D., Stojanović D., Šeguljev Z.: Study on clinical and laboratory diagnostic of lyme disease in dogs after experimental infection. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 343-351, 2012 (eng)
 9. Gabrielli S., Otašević S., Ignjatoviš A., Savić S., Fraulo M., Arsić-Arsenijević V., Momčilović S., Cancrini G.: Canine Babesioses in Noninvestigated Areas of Serbia. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, 1-4, 2015 (eng)
 10. Potkonjak A., Savić S., Jurišić A., Petrović A., Suvajdžić L., Lako B., Milošević N.: Seroepidemiological Research of Canine Monocytic Ehrlichiosis in the Autonomous Province of Vojvodina, Serbia. Acta Scientiae Veterinariae, ISSN 1678-0345, 2013 (eng)

Учешће на пројектима:
Национални пројекти:

 • Пројекат Министарства науке и технологије Републике Србије
  1. Биотехнолошки поступци у етиолошкој дијагностици вирусних и бактеријских инфекција, макробиолошких контамината хране и биолошких производа у ветеринарској медицине, Project No; 20115; руководилац пројекта др Сава Лазић (2008 – 2011)
  2. Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтерантивних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња Project No; 31071; Руководилац пројекта др Дубравка Миланов (2011-2014)
  3. Праћење здравственог стања дивљачи и уводјење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животине средине; Project No 31084; Руководилац пројекта др Тамаш Петровић
 • Пројекат Покраинског Секретаријата за науку и технолошки развој
  1. Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВојводини – Руководиалц пројекта Б.Видић 2010-2011
  2. Комарци и мушице – вектори заразних обољења у АП Војводини – руководилац пројекта С.Савић 2013-2014

Међународни пројекти

 1. COST akcija pod nazivom “Life and death of protozoan parasites”, kao predstavnik menadžment komiteta za Srbiju.
 2. COST akcija pod nazivom  “Arthropod Symbiosis – from fundamental studies to pest and disease management”, kao predstavnik menadžment komiteta za Srbiju.
 3. COST action EURNEGVEC – European network for neglected vectors and vector-borne infections” FA1207 kao predstavnik menadžment komiteta za Srbiju.
 4. COST action „NEOH“ TD1404 – Network for Evaluation of One Health (NEOH) kao zamenik predstavnika menadžment komiteta za Srbiju.

Експертска област:
– Зоонозе
– Векторске болести
– Серолшке  методе у дијагностици инфективних болести,  зооноза и вектоских обљења
– Дијагностик а паразитских инфестација код малих животиња (пироплазмоза, дирофилариоза, токсолазмоза, лајшманиоза)
– Једно  здравље (Оне хеалтх) и евалуација једног здравља

Учешће на научним симпозијумима:

 • 10 међународна симпозијума
 • 15 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:
– Ветеринарска комора Србије, чланица скупштине ВКС
– Друштво микробиолога Србије
– Болести и зоонозе дивљих животиња (Wildlife related emerging diseases and zoonoses (WiREDZ) Special Interest Group)
– Европска асоцијација за дирофилариозу и ангиостронгилозу (ESDA)

Обуке:
– Дијагнотика паразитских и вектор преносивих обољења код животиња
– Ултразвучна дијагностика у ветерини
– Интене провере за акредитацију лабораторије (ISO 17025)
– Технички захтеви обезбеђења у квалитет лабораторије
– Документовање система менаждмента
– Интерне провере према SRPS ISO 9001
– Интерне провере према SRPS ISO 17025
– Добробит животиња
– Дијагностика дирофилариозе
– Обољења преносива крпељима и другим векторима

Остале способности:
– Добро знање енглеског језика (проведена једна школска година у САД)
– Добро познавање рада на рачунару  (M. Office)
– Смисао за тимски рад
– Активности у НВО по питању заштите права животиња, заштите права жена и равноправности полова
– Ангажовање на интердисциплинарном студијском програм докторских академских студија “Родне студије”, као предавачице на предмету “Екофеминизам”
– лиценцирана инструкторка Zumb® Fitness i Zumba®Kids programa

Тренутна позиција:

– Руководилац квалитета
– Шеф одељења за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања

Контакт:

Научни институте за ветеринарство  “Нови Сад”
Руменацки пут 20
21000 Нови Сад, Сербиа
http://niv.ns.ac.rs
sara@niv.ns.ac.rs;
мобилни: ++381 64 818 5409
тел 021 4895 330