др Јелена Петровић

jelenap

Контакт:

Телефон: 021-4895-327; 021-4895-370
Мобилни:
Е-mail:  jelena@niv.ns.ac.rs

др сци. вет. мед. Јелена Петровић, научни саветник

Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница 

Датум и место рођења: 06.04.1971. Бајина Башта, Србија

Лиценца број:1109 од 2008

Образовање:

2016 Субспецијализација- микробиологија хране, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, Србија

2006     Докторска дисертација, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, Србија

2003     Veterinary Science Division, Belfast, Northern Ireland, Obuka za ispitivanje rezidua

2001     Магисатарска теза, Факултет вет. медицине Универзитет у Београду, Србија

1997     Дипломирани ветеринар, Факултет вет. медицине Универзитет у Београду, Србија. Смер хигијена и технологија намирница анималног порекла

 

Радно искуство:

2014     Шеф Завода за пријем, прање и стерилизацију , Научни институт за ветеринарство Н Сад

2012     Виши научни сарадник, Одељење за испитив намирница, Научни институт за ветеринарство Н Сад

2007     Научни сарадник, Одељење за испитив намирница, Научни институт за ветеринарство Н Сад

2004     Шеф Одељења за испитивање намирница, Научни институт за ветеринарство Н Сад

2002     Истраживач сарадник, Одељење за испитив Намирница, Научни институт за ветеринарство Н Сад

1997   Истраживач приправник, Одељење за испитив намирница, Научни институт за ветеринарство Н Сад

 

Обуке:

учешће на 23 националних и међународних обука из области безбедности хране и контроле квалитета рада у лабораторији. Једна од последњих обука: Better Training for Safer Food: Food-borne outbreaks investigation, 28.09.-02.10.2015. Berlin, Germany. European Commission. Health and Consumers Executive Agency

 

Учешће у експертској мисији:

01-03.10.2014. Belgrade. The Expert Mission on Control, monitoring and diagnosis of Trichinella spp. AGR 56829 organised by TAIEXin co-operation with Ministry of Agriculture and Environmental Protection Veterinary Directorate

 

Експертско подручје:

Експерт у области безбедности хране. Експерт у области контрола безбедности и хигијене процеса намирница анималног порекла у производњи, промету и увозу. Експерт у области контрола квалитета намирница.

 

Основни истраживачки интерес:

Испитивање утицаја примарне производње на безбедност хране: динамика ширења зоонотских патогена кроз ланац хране, развијање резистенције антимикробне резистенције код зоонотских патогена, праћење резидуа антимикробних лекова. Процена ризика везаног за појаву зоонотских патогена у месу дивљачи.

 

Најбитније истраживачке активности:

 • микробиолошка испитивања хране
 • паразитолошка испитивања, паразти значајни за безбедност хране: паразити риба, дивљих и домаћих животиња
 • испитивање утицаја ветеринарских лекова на безбедност хране
 • испитивање скрининг метода за детекцију резидуа антимикрогних лекова у намирницама
 • испитивање дистрибуције резидуа и њхових метаболита у јестивим ткивима у експерименталним условима
 • испитивање појаве и ширења резистентних сојева код животиња у експерименталним условима
 • испитивање антимикробне резистенције зоонотских патогена
 • развијање водича за предусловне програме у производњи намирница и хране за животиње и развијање генеричких НАССР Модела

 

Чланство у професионалним удружењима:

1997     Српско ветеринарско друштво

2000     Удружење микробиолога Србије

2007     члан уређивачког савета часописа Архив ветеринарске медицине

2009     члан стручног одбора Удружења ветеринара Србије за безбедност хране

2012     члан Комисије за стандарде и сродне документе КС Е034-6, Месо, живина, риба, јаја и њихови производи

Научно истраживачки пројекти: учешће на 20 научно-истраживачких пројеката за Министарство науке и технолошког развоја и Министарство пољопривреде, водопривреде И шумарства Србије

 

Руководилац 3 национална, једног билатералног пројекта:

 • MIRA-Campylobacter – Анализа микробиолошког ризика (Campylobacter) и менаџмент у ланцу производње живинског меса – Analiza mikrobiološkega tveganja (Campylobacter) v proizvodnji perutninskega mesa. Br. 69-00-02/2009-01/10.
 • Мониторинг раширености резистентних зоонотских бактерија у кланичној обради бројлера Уговор бр. 104-00-6733/2005-05.
 • Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВ – Развој генеричког модела за безбедност хране у фармском узгоју животиња. Уговор бр. 114-451-00536/2005-01. Анекс 114-451-00524/2007-03.
 • Мониторинг раширености резистентних зоонотских бактерија на труповима кланично обрађених свиња Уговор бр. 401-00-13675/2006-05.

Најзначајније публикације: објавила преко 140 радова: 71 рад у међународним часописима, 22 рада у националним часописима, 32 саопштења на националним И 17 на међународним скуповима И коаутор једне монографије. Утицајност: цитирана укупно 46 пута (33 цитата и 13 самоцитата)

 

Коменторство при изради једног доктората, магистарског и једног специјалистичког рада, чланство у комисији три доктората.

 

Најзначајније публикације:

 1. Јelena Petrović, Živoslav Grgić, Ivan Pušić, Miroslav Urošević. Sylvatic trichinelosis in the Vojvodina region (Serbia). In Trends in game meat hygiene: From forest to fork by P. Paulsen, A. Bauer, FJM Smulders. Wageningen Academic Publishers ISBN 978-90-8686-238-2; pP 175-182; 2014 M13 6.0
 2. Petrović J., Katić V., Bugarski D.: Comparative Examination of the Analysis of ß-Lactam Antibiotic Residues in Milk by Enzyme, Receptor-Enzyme, and Inhibition Procedures. Food Analitycal Methods, 1:119-125, 2008. M23 3.0
 3. Milanov D., Ašanin R., Vidić B., Krnjajić D., Petrović J., Savić S.: Scanning electron microscopy of Listeria monocytogenes biofilms on stainless steel surfaces. Acta Veterinaria, 59(4):423-434, 2009. M23 3.0
 4. Petrović J., Baltić M., Stefanović S., Milanov D., Ratajac R.: Determination of flumequine residues in broiler chickens with HPLC and screening method.Acta Veterinaria, 56 (5-6):547-555, 2009. M23 3.0
 5. Milanov D., Lazić S., Vidić B., Petrović J., Bugarski D., Šeguljev Z.: Slime Production and Biofilm Forming Ability by Staphylococcus Aureus Bovine Mastitis Isolates. Acta Veterinaria,60 (2-3):217-226, 2010. M23 3.0
 6. Živkov-Baloš M., Kovačević M., Stojanović D., Mihaljev Ž., Stojanov I., Kapetanov M., Petrović J.: The effectiveness of phytase in broiler diets in improving production performances and bone features. Acta Veterinaria, 62(2-3):297-311, 2012, M23 3.0
 7. Petrović J., Baltić M., Ćupić V., Stefanović S., Stojanović D. Resuidues of enrofloxacin and its main metabolite ciprofloxacin in broiler chickens. Acta veterinaria, 56(5-6):497-506, 2006. M 23 3.0
 8. Stojanović D., Velhner M., Stojanov I., Petrović J., Ašanin J., Kovačević Z.: Biochemical parameters in rats with an applved model of sepsis (cecal ligation and puncture) with pure and mixed bacterial culture. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 543-551, 2012 M23 3.0
 9. Stojanović D., Kovačević Z., Žekić M., Ašanin J., Ratajac R., Petrović J., Petrović T., Stojanov I., Velhner M: Examination of enzymes concentration in the blood of rats with sepsis caused by mixed and pure bacterial culture Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Vol 63, No 5-6, Pp. 609-620, 2013 M23 3.0
 10. Petrović J., Milanov D., Ratajac R.: Savremeni trendovi u bezbednosti hrane: Rezistencija zoonotskih patogena prema antimikrobnim lekovima. Veterinarski glasnik 62 (5-6): 257-406. 2008. M24 3.0
 11. Milanov D., Petrović J., Kapetanov M., Suvajdžić LJ.: Arcanobacterium pyogenes – Faktori virulencije značaj u etiologiji mastitisa i terapijske (ne) mogućnosti. Veterinarski glasnik 65 (3-4): 152-292. 2011. M24 3.0