dr Milica Živkov-Baloš

 

Kontakt:

Telefon: 021 4895 360
Mobilni: 064 818 54 53
E-mail: milica@niv.ns.ac.rs


dr Milica Živkov-Baloš
 naučni savetnik

Datum rođenja: 1967.

Naučna oblast: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Obrazovanje:

- Osnovne studije na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 1994.

- Magistarska teza na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 1998.- “Uspostavljanje pubertetske ovarijalne aktivnosti kod nazimica sa različitom debljinom leđne slanine”

- Doktorska disertacija na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2004. – “Uticaj korišćenja fitaze u ishrani brojlera na proizvodne rezultate, iskoristivost fosfora i stepen mineralizacije koštanog sistema”

Naučna zvanja:

– 1994 istraživač pripravnik

– 1998 istraživač saradnik

– 2004 naučni saradnik

– 2013 viši naučni saradnik

– 2018 naučni savetnik

Profesionalno iskustvo:

– od 1994. – do 1995. Odeljenje za reprodukciju domaćih životinja, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”

– od 1995. do danas – Odeljenje za ispitivanje hrane za životinje,

– od 1998. do 2013. –  Šef Odeljenja za ispitivanje hrane za životinje,

– od 2002. do danas – Zamenik Upravnika Zavoda za laboratorijska ispitivanja

– od 2014 Šef Odeljenja za ispitivanje kvaliteta namirnica i hrane za životinje i Zamenik Upravnika zavoda za bezbednost hrane i ispitivanje lekova

Naučno-istraživačka delatnost:

– Objavila preko 250 naučnih i stručnih publikacija
– Učešće u 22 nacionalnih naučnih projekta
– Rukovodila projektima i projektnim zadacima u 6 projekata
– Učestvovala u komisijama za odbranu dve doktorske disertacije.

Osnovna istraživačka interesovanja:

– kvalitet i bezbednost hrane i hrane za životinje, laboratorijska ispitivanja hrane i vode i ocena bezbednosti i kvaliteta istih, implementacija sistema kvaliteta u proces laboratorijskih ispitivanja, ipitivanja distribucije rezidua hemijskih kontaminenata, uticaj ishrane na zaštitu životne sredine.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:

 • hemijska ispitivanja hrane za životinje i ocena kvaliteta hrane za životinje;
 • ispitivanje distribucije rezidua u hrani za životinje i hrani životinjskog porekla ;
 • ispitivanje distribucije rezidua u tkivima različith vrsta životinja i biljaka;
 • ispitivanje distribucije mikro i makroelemenata u hrani, hrani za životinje, tkivima različith vrsta životinja ;
 • ispitivanje uticaja dodataka hrani za životinje na zdravstveno stanje životinja i proizvodne performanse;
 • ispitivanje i mogućnosti korišćenja sporednih proizvoda poljoprivrede i industrije hrane u ishrani domaćih životinja;
 • ispitivanje uticaja sastava hrane za životinje na mogućnost smanjenja ekskrecije otpadnih materija u životnu sredinu;
 • implementacija sistema kvaliteta u proces laboratorijskih ispitivanja

Izbor publikacija:

 1. Milica Živkov Baloš: ESENCIJALNI MINERALI U ISHRANI ŽIVINE. MONOGRAFIJA, Izdavač: Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad 2017, ISBN 976-86-82871-40-8, str.112.
 2. S. M. Jakšić, R. D. Ratajac, N. B. Prica, J. B. Apić, D. B. Ljubojević, M. Z. Žekić Stošić, and M. M. Živkov Baloš (2018): METHODS OF DETERMINATION OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN HONEY. Journal of Analytical Chemistry, Volume 73,  №4, 317-324, 2018.
 3. Milica Živkov Baloš, Dragana Ljubojević, Sandra Jakšić (2017): THE ROLE AND IMPORTANCE OF VANADIUM, Cr AND Ni IN POULTRY DIET. World’s Poultry Science Journal, 73, March 2017. DOI 10.1017/S0043933916000842.
 4. Prodanov-Radulović J., Živkov Baloš M., Jakšić S., Grgić Ž., Stojanov I., Bojkovski J., Tassis P. D.: ALFATOXIN M1 IN SOWS MILK. J Hellenic Vet Med Soc, 2017
 5. Ljubojević Dragana, Radosavljević Vladimir, Pelić Miloš, Đorđević Vesna, Živkov Baloš Milica, Ćirković Miroslav (2016): FATTY ACID COMPOSITION, CHEMICAL COMPOSITION AND PROCESSING YIELD OF TRADITIONAL HOT SMOKED COMMON CARP (Cyprinus carpio, L). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2016, 15(4) 1293-1306. ISSN: 1562-2916.
 6. Ljubojevic Dragana B, Radosavljevic Vladimir, Puvaca Nikola, Zivkov Balos Milica M, Djordjevic Vesna Z, Jovanovic Rade, Cirkovic Miroslav A (2015): INTERACTIVE EFFECTS OF DIETARY PROTEIN LEVEL AND OIL SOURCE ON PROXIMATE COMPOSITION AND FATTY ACID COMPOSITION IN COMMON CARP (Cyprinus carpio L.). Journal Of Food Composition And Analysis Journal Of Food Composition And Analysis, 2015, 37, 44-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2014.09.005
 7. Sandra Jakšić, Milica Živkov Baloš, Željko Mihaljev, Zoran Mašić, Igor Jajić, Nemanja Banić, Biljana Abramović (2015): EXTRACTION WITHOUT ORGANIC SOLVENTS IN THE DETERMINATION OF FUMONISINS B1, B2, AND B3 IN MAIZE BY HPLC–FLD AND ELISA TESTS. Food Analytical Methods, ISSN 1936-9751, Food Anal. Methods 8:1446-1455, DOI 10.1007/s12161-014-0030-5.
 8. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov – Baloš M., Jakšić S. (2015): LEVELS OF MACROELEMENTS AND TOXIC ELEMENTS IN HERBAL TEAS. Hemijska Industrija, 69 (2), 143-153. ISSN 0367-598X, DOI:10.2298/HEMIND130424029M.
 9. Željko Mihaljev, Milica Živkov-Baloš, Željko Ćupić, Sandra Jakšić (2014): LEVELS OF SOME MICROELEMENTS AND ESSENTIAL HEAVY METALS IN HERBAL TEAS IN SEBIA. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 71, 3, 385-391.
 10. Sandra Jakšić, Biljana Abramović, Igor Jajić, Milica Živkov-Baloš, Željko Mihaljev, Vesna Despotović, Daniela Šojić (2012): CO-OCCURRENCE OF FUMONISIN AND DEOXYNIVALENOL IN WHEAT AND MAIZE HARVESTED IN SERBIA. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89:615–619, ISSN 0007-4861.
 11. Živkov-Baloš M., Kovačević M., Mihaljev Ž., Stojanov I., Kapetanov M., Stojanović D., Petrović J.: THE EFFECTIVENESS OF PHYTASE IN BROILER DIETS IN IMPROVING PRODUCTION PERFORMANCES AND BONE FEATURES. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 62, 2-3, 297-311, 2012.
 12. Živkov Baloš M., Mihaljev Ž., Orlić D., Kovačević M., Lević J., Gledić D.: THE EFFECTIVENESS OF MICROBIAL PHYTASE ON PERFORMANCE AND BONE TISSUE CHARACTERISTICS OF BROILERS. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 58, 5-6, str.543-554, 2008.
 13. Milica Zivkov Balos, Sandra Jakšić, Milovan Jovicin (2015): THE DETERMINATION OF THE QUALITY IN CEREAL SILAGES SUPPLEMENTED WITH PUMPKIN AND CARROT. Invited presentation on First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015) „One Health – New Challenges“, Hotel “Premier Aqua” – Vrdnik, May 21 – 23, 2015, Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“ and Institute Of Veterinary Medicine Of Serbia, ISBN 978-86-82871-36-1, 115-123.
 14. Milica Zivkov Balos, Mihaljev Ž., Ljubojević D., Apić J. (2015): LEAD AND CADMIUM IN WILD BOAR FROM DIFFERENT GROUNDS IN SERBIA. Invited presentation on International Symposium on animal science (ISAS) 2015 and 19th International Congress on biotechnology in animal reproduction (ICBAR), Novi Sad, 09-11 September, 2015, ISBN: 978-067520-346-9, pp. 83-87.
 15. Milica Živkov Baloš, Željko Mihaljev, Jasna Prodanov Radulović, Sandra Jakšić, Nadežda Prica, Igor Stojanov, Saša Obradović (2016): CONCENTRATIONS OF MERCURY IN TISSUES OF WILD BOAR FROM DIFFERENT REGIONS OF SERBIA. Ecologica, 23, 82, 327-330. ISSN 0354-3285
 16. Milica Živkov Baloš, Milovan Jovičin, Nadežda Prica, Sandra Jakšić, Željko Mihaljev, Dubravka Milanov (2014): TEHNOLOŠKI POSTUPAK PROIZVODNJE KOMBINOVANIH VITAMINIZIRANIH SILAŽA Combo Vit Sil – Tehničko rešenje. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“.

Projekti:

Nacionalni projkti:

Projekti Ministarstva za nauke i tehnologije Republike Srbije

 1. Savremeni aspekti i razrada sistema i metoda zdravstvene zaštite životinja i ispravnosti namirnica animalnog porekla i stočne hrane. No S.4.09.45.027. (1994-1997)
 2. Istraživanja u cilju unapređenja zaštite zdravlja i reprodukcije životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla i stočne hrane, No 12M15 (1996-2000)
 3. Razvoj i primena postupaka i sredstava u dijagnostici zaraznih bolesti životinja, kontrole i obezbeđenja zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla, No S.4.27.49.0019 (1997-2000).
 4. Proizvodnja novih sredstava za preveniranje intoksikacija i lečenje poremećaja metabolizma životinja.BTR.5.05.4335.B. (2002-2004).
 5. Unapređenje tehnološkog procesa farmskog uzgoja goveda i svinja primenom analize rizika i razvojem HACCP sistema : evidencioni broj projekta TR-6810B., Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2005-2008. – Vršilac dužnosti rukovodioca
 6. Analiza hazarda primenom sistema kritičnih tačaka kontrole u živinarskoj proizvodnji : evidencioni broj projekta TR-6811B. Novi Sad, 2005-2008.
 7. Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka sa ciljem da se redukuju rizici u sistemu bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada, Broj 20133, 2008-2011.
 8. Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja : evidencioni broj projekta TR 31071 : period realizacije 2011-2015.- Rukovodilac projektnog zadatka
 9. Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine : evidencioni broj projekta TR 31084 : period realizacije 2011-2015.

Projekti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde – Uprava za veterinu

 1. Teški metali u hrani za životinje, 401-00-06681/2005-05, 2005-2006 – Rukovodilac
 2. Ekskrecija aflatoksina mlekom: rizik za potrošače, 401-00-06682/2005-05, 2005-2006 – Rukovodilac

Projekti pokrajinskog sekretarijata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Novi aspekti ishrane živine sa ciljem smanjenja zagađenja životne sredine putem otpada sa farmi No 401-01734/2006-4,  2006-2007 – Rukovodilac

Projekat Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

 1. Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja u APV : ugovor broj 114-451-00536/2005-01, 114-451-00939/2006-03. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2006.
 2. Generički modeli za preduslovne programe (GMP/GHP) i HACCP planove u lancu hrane životinjskog porekla : ugovor br. 401-00-13782/2006-05. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2006.
 3. Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-01036/2008-03. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2008.
 4. Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-00676/2009-02. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2009.
 5. Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-02583/2010-01. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2010.
 6. Determinacija rezidua antibiotika u medu primenom skrining metoda i metode tečna hromatografije visokih performansi (HPLC)” Projekat broj: 114-451-1263/2014-03 - Rukovodilac

Projekti grad Novi Sad, Gradska Uprava, Sekretarjat za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životn sredine – Uprava za zaštitu i uapređenje životne sedine

 1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porekla na području grada Novog Sada, 1-3501-10013/2001, 2001
 2. Istraživanja bioindikatora kontaminacije životne sredine na području Novog Sada, 1-3501-10013/2001, 2001

Ekspertka oblast:

– kvalitet i bezbednost hrane za životinje

Učešće na naučnim simpozijumima:

– 58 međunarodnih simpozijuma

– 20 nacionalnih simpozijuma

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

– Članica Odbora za kvalitet NIV NS

– Članica Naučnog veća NIV NS

– Članica uredničkog odbora za časopis “Arhiv veterinarske medicine”

– Članica Srpskog veterinarskog društva

— Članica Sektorskog komiteta za laboratorije za ispitivanje hrane, predmeta opšte upotrebe, duvana, poljoprivrednih proizvoda uključujući hranu za životinje, semena, biljnog materijala Akreditacionog tela Srbije
– Članica komisija za ocenu kvaliteta hrane za životinje (Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu od 2005. do 2010. godine)
– Članica međunarodnih naučnih odbora i organizacionih odbora više internacionalnih simpozijuma

– Member of the Society of Chemical Industry (SCI).

Trenutna pozicija:

– Naučni savetnik

– Šef Odeljenja za ispitivanje kvalteta namirnicai hrane za životinje

– Zamenik Upravnika Zavoda za bezbednost hrane i ispitivanje lkova

Kontakt:
dr. sci. vet. med Milica Živkov-Baloš
Naučni institute za veterinarstvo “Novi Sad”
Rumenački put 20
21000 Novi Sad, Srbija

http://niv.ns.ac.rs/?p=212

milica@niv.ns.ac.rs;
Telefon 021 4895 360
Mobilni telefon: 064 818 5453