др Тамаш Петровић, научни саветник

tamasp

Контакт:

Телефон: 021 4895 321
Мобилни: 064 818 54 10
E-mail: tomy@niv.ns.ac.rs

др Тамаш Петровић научни саветник

Датум рођења: 21.10.1969. Бечеј

Научна област: микробиологија и инфективне болести

Образовање:
Основне студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1997.

Магистарска теза на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2002.- “Испитивање раширености инфекције изазване вирусом говеђе диареје (БВД) код приплодних говеда

Докторска дисертација на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2006. – “Идентификација и генетска анализа изолованих сојева вируса говеђе дијареје (БВД) на подручју Републике Србиjе

Научна звања:
– 1998 истраживач приправник
– 2002 истраживач сарадник
– 2007 научни сарадник
– 2011 виши научни сарадник
– 2016 научни саветник

Професионално искуство:
- од 1997. до данас – Одељење за вирусолигију, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”

Научно-истраживачка делатност:

 • Основна истраживачка интересовања:
  - Ветеринарска вирусологија, вирусологија животне средине и хране, лабораторијска и теренска испитивања сигурности и ефикасности вакцина, као и превенција, дијагностика, контрола и ерадикација заразних болести и зооноза.
 • Главне свакодневне и истрживачке активности:
  - детекција вирусних болести животиња класичним лабораторијским методама (изолација вируса, ВН, ЕЛИСА, ИХ, АГИД тест);
  – умножавање и одржавање култура ћелија;
  – детекција вирусних болести животиња молекуларним дијагностичким тестовима (PCR, RT-PCR, real-time PCR);
  – превенција, контрола и ерадикација заразних болати животиња и зооноза;
  – лабораторијска и теренска испитивања вакцина (укључујући испитивање активне субстанце, стерилности, сигурности и ефикасности);
  – детекција вируса у животној средини и код дивљих животиња;
  – детекција вируса у храни;
  – молекуларна карактеризација вируса животиња, животне средине и хране.

Избор публикација (из последњих 5 година):

Објавио преко 300 научних и стручних радова

 1. Kokkinos P., Kozyra I., Lazić S., Soderberg K., Vasickov P., Bouwknegt M., Rutjes S., Willems K., Moloney R., Roda Husman A., Kaupke A., Legaki E., Agostino M., Cook N., Bonsdorff C., Rzezutka A., Petrović T., Maunula L., Pavlik I., Vantarakis A.: Virological Quality of Irrigation Water in Leafy Green Vegetables and Berry Fruits Production Chains. Food Environment Virology, ISSN 1867-0334, online, 2016. DOI: 10.1007/s12560-016-9264-2
 2. Petrović T., D’Agostino M.: Viral Contamination of Food. Antimicrobial Food Packaging, Edited by Jorge Barros-Velazquez, London, Elsevier, 2016, 65-79, ISBN 970-0-12-800723-5.
 3. Bouwknegt M., Verhaelen K., Rzezutka A., Kozyra I., Maunula L., Bonsdorff C., Vantarakis A., Kokkinos P., Petrović T., Lazić S., Pavlik I., Vasickova P., Willems K., Havelaar A., Rutjes S., Husman A.: Quantitative farm-to-fork risk assessment model for norovirus and hepatitis A virus in European leafy green vegetable and berry fruit supply chains. International Journal of Food Microbiology, ISSN 0168-1605, 198, 50-58, 2015
 4. Escribano-Romeroa E., Lupulović D., Merino-Ramos T., Blazquez A., Lazić G., Lazić S., Saiz J., Petrović T.: West Nile virus serosurveillance in pigs, wild boars, and roe deer in Serbia. Veterinary microbiology, ISSN 0378-1135, 176, 365-369, 2015
 5. Lazić S., Lupulović D., Polaček V., Valčić M., Lazić G., Pašagić E., Petrović T.: Detection of equine arteritis virus in the semen of stallions in the Republic of Serbia. Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 65, 4, 557-567, 2015
 6. Lupulović D., Maksimović-Zorić J., Vasković N., Bugarski D., Plavšić B., Ivanović N., Petrović T., Pušić I., Marčić D., Grgić Ž., Lazić S.: First Report on the Efficiency of Oral Vaccination of Foxes against Rabies in Serbia. Zoonoses and Public Health, ISSN 1863-1959, 62, Ahead of print. doi: 10.1111/zph.12196 , In press, 2015
 7. Blazquez A., Escribano-Romero E., Martin-Acebes M., Petrović T., Saiz J-C.: Limited susceptibility of mice to Usutu virus (USUV) infection and induction of flavivirus cross-protective immunity. Virology, ISSN 0042-6822, 482, 67-71, 2015
 8. Lazić G., Grubač S., Lupulović D., Polaček V., Lazić S., Petrović T.: Presence of human and animal viruses in surface waters in Vojvodina Province of Serbia. Food and Environmental Virology, ISSN 1867-0334, 7, 24, 1-10, 2015
 9. Petrović T., Lazić S, Lupulović D., Lazić G., Bugarski D., Vidanović D., Stefan-Mikić S. Milošević V., Hrnjaković-Cvetković I., Petrić D. (2014) Serological study on WNV presence in horses in Vojvodina after the human outbreak in Serbia in 2012. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (2), 473-481, 2014. DOI:10.2298/ABS1402473P
 10. Medić S., van den Hoven R., Petrović T., Lupulović D., Nowotny N. (2014) Serological evidence of West Nile virus infection in the horse population of northern Serbia.  J Infect Dev Ctries 2014; 8(7):914-918. doi:10.3855/jidc.3885
 11. Petrović T., Lupulović D., Jiménez de Oya N., Vojvodić S., Blázquez A-B., Escribano-Romero E., Martín-Acebes M., Potkonjak A., Milošević V., Lazić S., Saiz J.C. (2014) Prevalence of hepatitis E virus (HEV) antibodies in Serbian blood donors. J Infect Dev Ctries 2014; 8(10):1322-1327. doi:10.3855/jidc.4369
 12. Polaček V., Prodanov-Radulović J., Došen R., Petrović T., Becskei Z., Aleksić-Kovačević S.: Expression of E2 (gp 55) glycoprotein of classical swine fever virus in lymphoid tissue and brain of experimentally infected piglets with different immunological status. Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 64, 2, 213-225, 2014
 13. Prodanov-Radulović J., Došen R., Polaček V., Petrović T., Stojanov I., Ratajac R., Valčić M.: CSF active immunisation of piglets with subunit (E2) vaccine in the presence of colostral immunity. Acta Veterinaria-Beograd, ISSN 0567-8315, 64 (4), 493-509, 2014. DOI: 10.2478/acve-2014-0046
 14. Petrović T, Blazquez AB, Lupulović D, Lazić G, Escribano-Romero E, Fabijan D, Kapetanov M, Lazić S, Saiz JC. Monitoring West Nile virus (WNV) infection in wild birds in Serbia during 2012: first isolation and characterisation of WNV strains from Serbia. Euro Surveill. 2013;18(44):pii=20622. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20622
 15. Maunula L., Kaupke A., Vasickova P., Soderberg K., Kozyra I., Lazić S., van der Poel W., Bouwknegt M., Rutjes S., Willemsh K., Moloney R., D’Agostino M., de Roda Husman Ana Maria, Bonsdorff C., Rzezutka A., Pavlik I., Petrović T., Cook N.: Tracing enteric viruses in the European berry fruit supply chain. International Journal of Food Microbiology 167, 177–185, 2013, ISSN 0168-1605, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.09.00316.
 16. Petrović T. (2013): Prevalence of viruses in food and the environment. In: Nigel Cook (ed) Viruses in food and water, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK, 2013, ISBN 978-0-85709-430-8 (Print) 978-0-85709-887-0 (Online), 19-46. DOI 10.1533/9780857098870.1.19
 17. D’Agostino M., Cook N., Di Bartolo I., Ruggeri F., Berto A., Martelli F., Banks M., Vasickova P., Kralik P., Pavlik I., Kokkinos P., Vantarakis A., Söderberg K., Maunula L., Verhaelen K., Rutjes S., de Roda Husman A., Hakze R., Van der Poel W., Kaupke A., Kozyra I., Rzežutka A., Prodanov-Radulović J., Lazić S., Petrović T., Carratala A., Gironés R., Diez-Valcarce M., Hernandez M., Rodriguez-Lazaro D. (2012): Multicenter collaborative trial evaluation of a method for detection of human adenoviruses in berry fruit. Food Analytical Methods, 5:1–7. DOI 10.1007/s12161-011-9287-0
 18. Kokkinos P., Kozyra I., Lazić S., Bouwknegt M., Rutjes S., Willems K., Moloney R., Roda Husman de A., Kaupke A., Legaki E., D’Agostino M., Cook N., Rzežutka A., Petrović T., Vantarakis A. (2012): Harmonised Investigation of the Occurrence of Human Enteric Viruses in the Leafy Green Vegetable Supply Chain in Three European Countries. Food and Environmental Virology, ISSN 1867-0334, Vol 4, No 4, 179-191, DOI 10.1007/s12560-012-9087-8
 19. Milić N., Lazić S., Vidanović D., Šekler M., Nišavić J., Resanović R., Petrović T. (2012): Molecular characterization of some strains of Newcastle disease virus isolated in province of Vojvodina, Republic of Serbia. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 62, 4, Str.365-374
 20. Toplak I., Lazić S., Lupulović D., Prodanov-Radulović J., Becskei Z., Došen R., Petrović T. (2012): Study of the genetic variability of porcine Circovirus type 2 detected in Serbia and Slovenia. Acta Veterinaria Hungarica, ISSN 0236-6290, 60, 3, pp.409-420, 2012
 21. Petrović T., Lupulović D., Prodanov-Radulović J., Lazić S., Toplak I. (2012): Sequencing and typing of CSFV isolates from the Republic of Serbia. Proceedings, International Conference prevention of Classical Swine Fever in the Border Region Croatia – Serbia (STOP-KKS), Novi Sad, June 7-8 2012, editor Tamaš Petrović, Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2012, р.174-184, ISBN 978-86-82871-29-3
 22. Petrović T., Đuričić B. (2012): Schmallenberg virus: New emergent pathogen of cattle, sheep and goats. Proceedings, Second International epizootiology Symposium [i]XIV Serbian epizootiology days, April 18-21, 2012, Belgrade, 2012, pp.16-28, ISBN 978-86-83115-20-4
 23. Lupulovic D., Martín-Acebes M.A., Lazic S., Alonso-Padilla J., Blázquez A.B., Escribano-Romero E., Petrovic T., Saiz J.C. (2011): First serological evidence of West Nile virus acitivity in horses in Serbia. Vector Borne Zoonotic Disease 11(9):1303-5.
 24. Vidanovic D., Sekler M., Asanin R., Milic N., Nisavic J., Petrovic T., Savic V. (2011):  Characterization of velogenic newcastle disease viruses isolated from dead wild birds in Serbia during 2007. Journal of Wildlife Diseases, 47(2), pp. 433–441
 25. Petrović T., Milićević V., Prodanov-Radulović J., Maksimović-Zorić J., Lupulović D., Došen R., Lazić S. (2011): Molecular detection and genetic analysis of Serbian PRRSV isolates. Proceedings, EuroPRRS2011 Symposium ‘Understanding and combating PRRS in Europe’ COST Action FA902, Novi Sad, 12th-14th October 2011, editors Tamas Petrovic, Tahar Ait-Ali, Novi Sad, Scientific Veterinary Institute ‘Novi Sad’, 2011, str.50-56, ISBN 978-86-82871-27-9
 26. Kurćubić V., Petrović T., Đoković R., JIlić Z., Petrović M. (2011): Antibody response of beef calves to experimental monovalent and multivalent inactivated bovine viral diarrhoea virus vaccines as measured by indirect ELISA method. Biotechnology in animal husbandry, ISSN 1450-9156, Vol.27, br.3, str.901-911
 27. Kurćubić V., Petrović T., Đoković R., Ilić Z. (2010): Ispitivanje rasprostranjenosti infekcije uzrokovane virusom govede dijareje (BVDV) i borderske bolesti (BDV) kod ovaca u jugozapadnoj Srbiji = Investigation of bovine viral diarrhea virus (BVDV) and border disease virus (BDV) infections of sheep in southwestern Serbia. Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, 64, 5-6, Str.319-337
 28. Velhner M., Mitevski D., Potkonjak D., Stojanovic D., Kovacevic M., Petrovic T., Aleksic-Kovacevic S. (2010): Biological properties of a naturally attenuated infectious bursal disease virus isolated from a backyard chicken flock. Acta Veterinaria Hungarica, Vol 58, No 4, 2010, 499-509. DOI: 10.1556/AVet.58.2010.4.10
 29. Becskei Z., Aleksić-Kovačević S., Rusvai M., Balka G., Jakab C., Petrovic T., Knezevic M. (2010): Distribution of porcine circovirus 2 Cap antigen in the lymphoid tissue of pigs afected by postweaning multisystemic wasting syndrome. Acta Veterinaria Hungarica, Vol 58, No 4, 2010, 483-498. DOI: 10.1556/AVet.58.2010.4.9.
 30. Lupulović D., Lazić S., Prodanov-Radulović J., Jiménez de Oya N., Escribano-Romero E., Saiz J.C., Petrović T. (2010): First serological study of Hepatitis E virus infection in backyard pigs from Serbia. Food and Environmental Virology, 2010, 2:110–113. DOI 10.1007/s12560-010-9033-6
 • Пројекти:

Учешће у 20 националних пројеката од којих два координирао
Национални пројкти:

 • Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
  1. Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине – ТР31084; Руководилац пројекта др Тамаш Петровић (2011 – 2014);
  2. Биотехнолошки поступци у етиолошкој дијагностици вирусних и бактеријских инфекција, макробиолошких контаминената хране и биолошких производа у ветеринарској медицини; евиденциони број: 20115; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2008-2011).
  3. Патологија и дијагностика актуелних болести животиња које угрожавају јавно здравље; евиденциони број: 20117; Руководилац пројекта др Душан Орлић (2008-2011);
  4. Развој технолошких поступака за израду колекције патогених микроорганизама код животиња и њихова изолација, типизација, атестација и стандардизација; евиденциони број: ТР-6860Б; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2005-2007).
  5. Развој технолошких поступака и програма за дијагностиковање и контролу заразних болести говеда, оваца и свиња; евиденциони број: ТР-6862Б; Руководилац пројекта др Бранка Видић (2005-2007);
  6. Технолошки поступци контроле и ерадикације инфективног ринотрахеита говеда и заразне анемије пилића; евиденциони број: БТР.5.05.4331.Б; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2001-2004)
  7. 12М15 „Истраживања у циљу унапређења и заштите здравља и репродукције животиња и здраствене исправности намирница анималног порекла и сточне хране. Подпројекат Пп 1 тема 3; Руководилац пројекта др Зоран Машић (1996 – 2000).
 • Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде – Управа за ветерину
  1. Испитивање раширености БВДВ инфекције код приплодних млечних говеда на подручју Јужнобачког и Сремског округа и утврђивање присутних типова и подтипова вируса: Уговор број 401-00-13672/2006-05; Руководилац пројекта др Тамаш Петровић (2006 – 2007)
  2. Раширеност и значај цирковирусне инфекције у популацији свиња на подручју Војводине: уговор број 401-00-06731/2005-05; Руководилац пројекта мр Радослав Дошен (2006 – 2007)
  3. Епизоотиолошка студија, ветеринарска и сточарско-селекцијска контрола приплодних нерастова за вештачко осемењавање из репродукцијских центара и усаглашавање клиничке и лабораторијске праксе са земљама ЕУ: уговор број 401-00-06729/2005-05; Руководилац пројекта др Милован Јовичин (2006 – 2007)
  4. Сачињавање и разрада примене програма искорењивања инфекције говеда говеђим херпесвирусом типа 1: уговор број 401-00-13687/2006-05; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2006 – 2007)
  5. Испитивање ефикасности вакцина класичне куге свиња у контролисаним условима: уговор број 401-00-13700/2006-05; Руководилац пројекта др Драгица Стојановић (2006 – 2007)
  6. Утврђивање раширености и здравственог значаја вирусног артеритиса коња, коњског херпесвируса и инфективне анемије копитара: уговор број 401-00-13685/2006-05; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2006 – 2007)
  7. Значај серолошког мониторинга на авиарну инфлуенцу у спречавању појаве и ширења инфекције код живине сојевима високе вируленције (HPAI): уговор број 401-00-13684/2006-05; Руководилац пројекта др Душан Орлић (2006 – 2007)
  8. Унапређење дијагностичких процедура за детекцију авијарне инфлуенце и имплементација мониторинга у Републици Србији на епизоотиолошким подручјима 1, 2, 3 и 11; Уговор број: 401-00-06686/2005-05; Руководилац пројекта др Душан Орлић (2005 – 2006)
  9. Евалуација утицаја вирусних инфекција на појаву пнеумонија код свиња узрокованих другим етиолошким узрочницима (Mycoplasma spp., Actinobacillus sрp.); Уговор број: 401-00-13699//2006-05; Руководилац пројекта мр Радослав Дошен (2006 – 2007)
 • Пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој
  1. Сачињавање програма сузбијања и искорењивања херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда; уговор број: 114-451-00555/2005-01; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2005 – 2006)
  2. Пројекти за развој и усавршавање серијске производње феталног телећег серума и примарних ћелијских култура према захтевима AТСС стандарда; уговор број: 114-451-00809/2005-01; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2005 – 2006)
  3. Изучавање типизације авијарних и других вируса инфлуенце молекуларним дијагностичким техникама: уговор број 114-451-01542/2005-01, наставак пројекта евиденциони број 114-451-02055/2006-01, наставак пројекта евиденциони број: 114-451-001486/2007-02; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2005 – 2006; 2006-2007; 2007 – 2008)
  4. Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда: уговор број: 114-451-00960/2006-01; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2007 – 2008)

Међународни пројекти:
Учествовао у 8 међународних пројеката од којих један координирао, а у другима координирао пројектним задацима

 1. “A European Network for Environmental and Food Virology – ENVIRONET” (COST Акција која траје од новембра 2006. – новембра 2010. године; учестује у раду радних група и као члан Менаџмент комитета). Веб страница: www.cost929-environet.org
 2. ”Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains- VITAL” (Grant agreement no.: 213178; FP7 колаборативни пројекат; од априла 2008. – априла 2011. године; учествује као истраживач и као координатор истраживачког тима из Србије). Веб страница: http://eurovital.csl.gov.uk/
 3. ”Understanding and combating porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe – euroPRRSnet” (COST Акција која траје од новембра 2009. – новембра 2013. године; учестује у раду радних група и као члан Менаџмент комитета). Веб страница: www.europrrs.net
 4. “Flavirus Cross-Protection” – краткотрајни истраживачки пројекат у оквиру пројекта FP7 – Research Infrastructures action, grant agreement No. FP7-228394 (NADIR project); Корисник/Кординатор: др Тамаш Петровић, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Србија. Веб страница: http://www.nadir-project.eu/nadir_project
 5. „Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination“ (COST Action FA1207); Координатор: др Paul Britton, Институт Пирбрајт, Уједињено Краљевство; (2013-2017; учестује у раду радних група и као члан Менаџмент комитета). Веб страница: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1207
 6. „European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (EURNEGVEC)” (COST Action TD1303); Кординатор: др Андреј Михалка, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Румунија; (2013-2017; учестује у раду радних група и као члан Менаџмент комитета). Веб страница: http://www.cost.eu/TD1303 ; http://www.eurnegvec.org
 7. “A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)” (COST Action FA1408); Coordinator: prof Lucy Robertson, NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET, Parasitology, Food Safety and Infection Biology, NMBU-Adamstuen CampusN-0033 Oslo, Norway (2015 – 2019). Web page: http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/Actions/FA1408
 8. „Surveillance of invazive and native mosquito vectors and pathogens they transmit in Montenegro (LOVĆEN)“; HERIC project, Ministry of Science, Montenegro. Coordinator dr Igor Pajović, Biotechnical Faculty, Podgorica, Montenegro (2014 – 2016). http://www.heric.me/en/grant-lovcen/grant-lovcen ; http://project-lovcen.me/index.php
 9. „Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)“ (COST Action CA15116); Coordinator dr Dolores Gavier Widen, National Veterinary Institute, Uppsala Sweden (2016 –2020). http://asf-stop.com/

Билатерални пројекти:
Координирао два и учествовао у 3 билатерална пројекта

 1. Хармонизација и развој молекуларних метода за детекцију и карактеризацију неких економски значајних вируса животиња, Пројекат број 36, 2010-2011, пројекат изведен са НВИ, Ветеринарским факултетом, Љубљана, Словенија. Кординатор пројекта др Тамаш Петровић
 2. Утврђивање активности зоонозних вируса у Србији, Пројекат број 5, 2011-2012, пројекат изведен са Националним институтом за храну и пољопривреду (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)), Мадрид, Шпанија. Кординатор пројекта др Тамаш Петровић
 3. Детекција и карактеризација авијарних и инфлуенца вируса других животиња и птичијих парамиксовируса – хармонизација ии стандардизација молекуларних метода, Пројекат број 69-00-80/2010-02, 2011-2012, пројекат изведен са Центром за перадарство, Хрватски ветеринарски институт, Загреб, Хрватска. Кординатор пројекта др Сава Лазић

Обуке:

 • Тренинзи у области молекуларних дијагностичких техника:
  • Одељење за вирусологију, Факултет Ветеринарске Медицине, Љубљана, у трајањима од 2 и 3 недеље током 2002., 2004. и 2006. године;
  • Одсек за ветеринарске науке (Veterinary Science Division, DARDNI), Белфаст, Северна Ирска, новембар – децембар 2003. године (6 недеља) под покровитељством Reform of the Food Chain Laboratories (RFL) пројекта;
  • Вирусолошка лабораторија (VDL), Колеџа Ветеринарске Медицине, Амес, Ајова, САД, април – мај 2006. године (5 недеља);
  • Универзитет Ветеринарске Медицине, Кошице, Словачка у 2007. години (3 дана).
 • Активно учешће на тренинг курсу везаном за дијагностику високо патогених вируса авијарне инфлуенце (“High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Diagnostic Training Course”) одржаном од 15.-19. маја 2006. год. у организацији Министарства пољопривреде САД-а (USDA);
 • Усавршавање везано за класичне и молекуларне дијагностичке технике у детекцији и карактеризацији вируса у животној средини и храни одржаном од 25. маја – 8. јуна 2007. год. у Националном институту за јавно здравље и животну средину (National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), Билтовен, Холандија;
 • Активно учешће на FAO радионици “Laboratory Diagnosis of HPAI” одржаној у Краљеву у Специјалистичком ветеринарском институту Краљево од 27.-29- новембра 2007. год.
 • Активно учешће на Централно-Европском тренинг курсу: Апликација молекуларно-генетских метода у ветеринарској дијагностичкој вирусологији, одржаној од 27 до 29. маја 2008. год у Кошицама, Република Словачка од стране Европског удружења ветеринарских вирусолога (ESVV) И Универзитета ветеринарске медицине Кошице
 • Активно учешће на тренинг курсу: COST FA0902: PRRS дијагностика – тренинг радионица, Организатори: COST FA0902 и Хрватски ветеринарски Институт, Загреб, од 23-26.09.2012. године.
 • Активно учешће на: Међународна радионица регионалног ИПА пројекта “Искорењивање болести животиња на територији Западног Балкана”, Београд, Хотел Бест Wестерн Шумадија, од 08. до 09.10.2012. године.
 • Активно учешће на TAIEX Радионици AGR 50191: Прекогранична координација надзирања класичне свињске куге у дивљих свиња, Винковци 25.10.2012. године.
 • Активно учешће у Европском регионалном тренинг курсу: “The Rapid and Confirmatory Diagnosis of Avian Influenza H7N9″, одржаног у Бечу, Аустрија, од 19 до 30 августа 2013.год, у организацијиJoint FAO/IAEA Division for Nuclear Applications in Food and Agriculture”, из Беча, Аустрија.
 • Активно учешће у „PREDEMICS“ тренинг курсу под насловом: „Workshop on zoonotic features of viral infections: from the animal reservoir to pandemic emergence“, одржаном 8-11. априла 2014.год у националном институту за инфективне болести “L. Spallanzani” – Рим, Италија.
 • Активно учешће у Европском регионалном тренинг курсу: “The nuclear and nuclear related techniques for early and rapid detection and confirmation of pox virus infection in animals”, одржаног у Бечу, Аустрија, од 15 до 19 августа 2016.год, у организацијиJoint FAO/IAEA Division for Nuclear Applications in Food and Agriculture”, из Беча, Аустрија

Експертка област:
- Експерт на подручју ветеринарске вирусологије
– Експерт на подручју молекуларне вирусологије
– Експерт на подручју ветеринарске вакцинологије
– Члан уредништва и рецезант радова интернационалног часописа “Food and Environmental Virology”
– Члан уредништва и рецезант радова интернационалног часописа “ Acta Veterinaria, Belgrade”
– Рецезент радова интернационалних часописа “Vaccine”, „Virus Research“ и “Journal of Infectious Diseases in  Developing Countries”
– Члан „ESF Pool of Peer Reviewers” за истраживачке пројекте
– Рецезент националних истраживачких пројеката Краљевине Шпаније (рецезент за ANEP – Институција у  Шпанији која управља процесом рецензије у евалуацији истраживачких предлога пројеката)

Учешће на научним симпозијумима:
- 27 међународна симпозијума
– 39 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:
- Српско ветеринарско друштво
– Друштво микробиолога Србије
– Међународне радне групе за ветеринарску биосигурност (International Veterinary Biosafety Workgroup)
– Европског удружења ветеринарских вирусолога (European Society of Veterinary Virologist (ESVV) у којем је истовремено и један од шест чланова борда – од 2015. год.)
– Председник Секције за зоонозе Српског ветеринарског друштва од 2014.године
– Редован члан Академије ветеринарске медицине Републике Србије од 2014.год

Остале способности:
- енглески језик, активно
– мађарски језик, активно

Тренутна позиција:
- Научни саветник
– Заменик шефа Одељења за вирусологију
– Руководилац тима за међнародну сарадњу НИВ-НС
– Помоћник директора за науку НИВ-НС

Контакт:
др Тамаш Петровић
Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад, Србија
Факс: 021 518 544
Телефон: 021 4895 321
Мобилни: 064 818 54 10
E-mail: tomy@niv.ns.ac.rs

http://niv.ns.ac.rs/?p=208

http://niv.ns.ac.rs