др Сава Лазић, научни саветник

SavaLazic

Контакт:

 

Телефон: 021 4895 320
Мобилни: 064 818 54 54

Е-mail: lazic@niv.ns.ac.rs

 

др сци. вет. мед. Сава Лазић научни саветник

Датум рођења: 11.06.1959. Чуруг, општина Жабаљ, Република Србија

Научна област: микробиологија и инфективне болести

Образовање:

Основне студије Ветеринарски факултет, Универзитета у Београду, 1983. (просечна оцена 9,69)

Магистарска теза Ветеринарски факултет, Универзитета у Београду, 1990. – “Упоредно испитивање концентрације имуноглобулина Г класе и неутрализационих антитела за говеђи херпесвирус-1 у крвном серуму гравидних крава, телади и колоструму”

Докторска дисертација Ветеринарски факултет, Универзитета у Београду, 1993. – “Упоредно испитивање хуморалног имуног одговора високогравидних крава и њихових телади вакцинисаних са три различите анти БХВ-1 вакцине”

Научна звања:

 • Научни сарадник (1994.)
 • Виши научни сарадник (1999.)
 • Научни саветник (2004.)
 • Ванредни професор (2008.)
 • Ванредни професор (2013.)

Професионално искуство:

 • Од 1983. до 1987. Ветеринарска амбуланта у Чуругу (од 1984. управник амбуланте),
 • Од 1987. до данас Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, (управник Завода залаборатотријска испитивања од 1998. до 2013., од 2014. Управник Завода за епизоотиологију,клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања, шеф Одељења за вирусологију од 1994., председник Научног већа 2004 – 2012.)

Научно-истраживачка делатност:

Објавио више од 350 научних и стручних радова

Патент: Поступак за добијање феталног телећег серума и серум добијен тим путем (ФТС П 46/1996)

Учествовао у реализацији 18 националних и 4 међународна пројеката. Од тога је руководио реализацијом 11 националних пројеката и једним међународним пројектом.

Основна истраживачка интересовања
Ветеринарска вирусологија и имунологија, вирусологија животне средине и хране, лабораторијска и теренска испитивања сигурности и ефикасности вакцина, превенција, дијагностика, контрола и ерадикација заразних болести и зооноза, имплементација система квалитета у процес лабораторијских испитивања

Главне свакодневне и истрживачке активности:

 • дијагностиковање вирусних болести животиња класичним лабораторијским методама (изолација вируса, ВН, ЕЛИСА, ХА, ХИ, АГИД тест);
 • умножавање и одржавање култура ћелија;
 • превенција, контрола и ерадикација заразних болести животиња и зооноза;
 • лабораторијска и теренска испитивања вакцина (укључујући испитивање активне субстанце, стерилности, сигурности и ефикасности);
 • откривање вируса у животној средини укључујући и дивље животиње;
 • откривање вируса у храни и води;
 • Имплементација захтева стандарда ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015, 14001, 18000
 • Избор публикација
 1. Bouwknegt M., Verhaelen K., Rzezutka A., Kozyra I., Maunula L., Bonsdorff C., Vantarakis A., Kokkinos P., Petrović T., Lazić S., Pavlik I., Vasickova P., Willems K., Havelaar A., Rutjes S., Husman A.: Quantitative farm-to-fork risk assessment model for norovirus and hepatitis A virus in European leafy green vegetable and berry fruit supply chains.International Journal of Food Microbiology, ISSN 0168-1605, 198, 50-58, 2015, M21 8,0
 2. Escribano-Romeroa E., Lupulović D., Merino-Ramos T., Blazquez A., Lazić G., Lazić S., Saiz J., Petrović T.: West Nile virus serosurveillance in pigs, wild boars, and roe deer in Serbia.Veterinary microbiology, ISSN 0378-1135, 176, 365-369, 2015, M21 8,0
 3. Lupulović D., Maksimović-Zorić J., Vasković N., Bugarski D., Plavšić B., Ivanović N., Petrović T., Pušić I., Marčić D., Grgić Ž., Lazić S.: First Report on the Efficiency of Oral Vaccination of Foxes against Rabies in Serbia.Zoonoses and Public Health, ISSN 1863-1959, 62, 625-636, 2015, M21 8,0
 4. Petrović T., Blazquez A., Lupulović D., Lazić G., Escribano-Romero E., Fabijan D., Kapetanov M., Lazić S., Saiz J.: Monitoring West Nile virus (WNV) infection in wild birds in serbia during 2012: first isolation and characterisation of WNV strains from Serbia.Eurosurveillance, ISSN 1560-7917, 18, 44, 1-8, 2013, M21 8,0
 5. Lupulović D., Marti´n-Acebes M., Lazić S., Alonso-Padilla J., Bla´zquez A., Escribano-Romero E., Petrović T., Saiz J.: First Serological Evidence of West Nile Virus Activity in Horses in Serbia.Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, 10, 20, str.1-4, 2011 (eng), M21 8,0
 6. Lazić G., Grubač S., Lupulović D., Bugarski D., Lazić S., Knežević P., Petrović T.: Presence of human and animal viruses in surface waters in Vojvodina Province of Serbia.Food and Environmental Virology, ISSN 1867-0334, 7, 24, 149-158, 2015, M22 5,0
 7. Lazić S., Lupulović D., Polaček V., Valčić M., Lazić G., Pašagić E., Petrović T.: Detection of equine arteritis virus in the semen of stallions in the Republic of Serbia.Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 65, 4, 557-567, 2015, M23 3,0
 8. Milić N., Lazić S., Vidanović D., Šekler M., Nišavić J., Resanović R., Petrović T.: Molecular characterization of some strains of Newcastle disease virus isolated in province of Vojvodina, Republic of Serbia = Molekularna karakterizacija nekih sojeva virusa Newcastle bolesti izolovanih u pokrajini Vojvodini Republike Srbije.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 62, 4, Str.365-374, 2012 M23 3,0
 9. Toplak I., Lazić S., Lupulović D., Prodanov-Radulović J., Becskei Z., Došen R., Petrović T.: Study of the genetic variability of porcine Circovirus type 2 detected in Serbia and Slovenia.Acta Veterinaria Hungarica, ISSN 0236-6290, 60, 3, pp.409-420, 2012 M23 3,0
 10. Mićović Z., Lazić S., Milićević V., Plavšić B.: Monitoring of pig immunization against the classical swine fever in the Republic of Serbia. Proceedings, International Conference prevention of Classical Swine Fever in the Border Region Croatia – Serbia (STOP-KKS), Novi Sad, June 7-8 2012, editor Tamaš Petrović, Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2012, Str.99-109, ISBN 978-86-82871-29-3 M31, 3,0
 11. Lazić S., Petrović T., Bugarski D., Jovičin M., Plavšić B., Lupulović D., Polaček V.: Program kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja infektivnog goveđeg rinotraheitisa/infektivnog pustuloznog vulvovaginitisa (IBR/IPV)u Republici Srbiji.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2015 M82 6,0
 12. Lazić S., Lupulović D., Lazić G., Gavrilović P., Bugarski D., Petrović T.: Research on incidence and effects of viral arteritis on health status of horses at stables = Ispitivanje raširenosti i uticaja virusnog arteritisa na zdravstveno stanje konja u ergelama.Proceedings, 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 – 4 October, 2013, Institute for Animal Husbandry, editor in chief Zlatica Pavlovski, Beograd, Institute for Animal Husbandry, 2013, Str.1252-1259, ISBN 978-86-82431-69-5 M33 1,0
 13. Lazić S., Rogulja S., Lazić G., Savić S., Lupulović D.: Biosafety measures on a family farm – a case report. Proceedings, International Conference prevention of Classical Swine Fever in the Border Region Croatia – Serbia (STOP-KKS), Novi Sad, June 7-8 2012, editor Tamaš Petrović, Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2012, Str.322-329, ISBN 978-86-82871-29-3 M33 1,0
 14. Lazić S., Petrović T., Prodanov-Radulović J., Došen R.: Sprečavanje pojave klasične kuge svinja u seoskim domaćinstvima, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, 2011. M 42 5,0
 15. Infekcija goveda herpesvirusom tip 1 (IBR/IPV) Infection with Bovine Herpes virus type 1 (IBR/IPV). priređivač Sava Lazić. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2007 M42 5,0

Научноистраживачки пројекти:

            Међународни пројекти:

 1. ”A European Network for Environmental and Food Virology – ENVIRONET” (COST Action 929)
 2. ”Integrated monitoring and control of foodborne viruses in european food supply chains (VITAL)”, FP 7, E.U. Po pozivu: KBBE-2007-2-4-03, od 01.04.2008. do 01.09.2011. godine
 3. ”Understending and combating Porcine Reproductive and Respiratory Sindrome in Europe” (COST Action FA0902)
 4. “Prevention of CSF spreading in cross-border region through improvements of sanitary standards and education of farmers” supported by IPA: Cross-Border Program Croatia-Serbia 2007-2013, – Руководилац

Национални пројекти

 • Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
 1. Технолошки поступци контроле и ерадикације инфективног ринотрахеита говеда и заразне анемије пилића (БТР.5.05.4331.Б, 2001. – 2004.) – Руководилац
 2. Развој технолошких поступака за израду колекције патогених микроорганизама код животиња и њихова изолација, типизација, атестација и стандардизација (ТР-6860Б, 2005. – 2007.) – Руководилац
 3. Биотехнолошки поступци у етиолошкој дијагностици вирусних и бактеријских инфекција, макробиолошких контаминаната хране и биолошких производа у ветеринарској медицини (ТР – 20115, 2008. – 2010.) – Руководилац
 4. Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонознох агенаса-анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине (ТР – 31084,2011.-2014.) – Руководилац подпројекта
 5. Истраживања у циљу унапређења здравствене заштите животиња и производње здравствено исправних намирница анималног порекла (1277, 1991. – 2005.)
 6. Истраживања у циљу унапређења заштите здравља и репродукције животиња и здравствене исправности намирница анималног порекла и сточне хране (12М15, 1996. – 2000.)
 7. Савремени аспекти и разрада система и метода здравствене заштите животиња и исправности намирница анималног порекла и сточне хране (С.4.09.45.027, 1994. – 1997.)
 8. Развој и примена поступака и средстава у дијагностици заразних болести животиња, контроле и обезбеђења здравствене исправности намирница анималног порекла (С.4.27.49.0019, 1997. – 2000.)
 • Пројекти Министарства пољопривреде, шумарстви и водопривреде – Управа за ветерину
 1. Испитивање преваленце Респираторно Репродуктивног Синдрома Свиња (ПРРС) на подручју АП Војводине (401-00-02379/2004, 2004. – 2005.) – Руководилац
 2. Утврђивање преваленце и разраду програма контроле ИБР/ИПВ инфекције на епизоотиолошком подручју рада Института (401-00-06685/2005-05, 2005. – 2006.) – Руководилац
 3. Утврђивање ефикасности имунопрофилаксе атипичне куге перади (401-00-06732/2005-05, 2005. – 2006.) – Руководилац
 4. Сачињавање и разрада примене програма искорењивања инфекције говеда говеђим херпесвирусом типа 1 (401-00-13687/2006-05, 2006. – 2007.) – Руководилац
 5. Утврђивање раширености и здравственог значаја вирусног артеритиса коња, коњског херпесвируса и инфективне анемије копитара (401-00-13685/2006-05, 2006. – 2007.) – Руководилац
 6. Испитивање ефикасности вакцина класичне куге свиња у контролисаним условима (401-00-13700/2006-05, 2006. – 2007.)
 7. Испитивање раширености БВДВ инфекције код приплодних млечних говеда на подручју Јужнобаког и Сремског округа и утврђивање присутних типова и подтипова вируса (401-00-13672/2006-05, 2006. – 2007.)
 • Пројекти Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој
 1. Сачињавање прогама сузбијања и искорењивања херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда (114-451-00555/2005; 114-451-00960/2006; 114-451-00523/2007; 114-451-00747/2008; 114-451-00677/2009, 2005. – 2010.) – Руководилац
 2. Пројекат за развој и усавршавање серијске производње феталног телећег серума и примарних ћелијских култура према захтевима АТСС стандарда (114-451-00809/2005, 2005. – 2006.) – Руководилац
 3. Изучавање типизације авијарних и других вируса инфлуенце молекуларним дијагностичким техникама (114-451-01542/2005; 114-451-02055/2006; 114-451-001486/2007, 2005. – 2007.) – Руководилац

 Експертски систем:

 • Члан Стручног савета за биолошку сигурност, Министраства пољопривреде шумарства и водопривреде
 • Члан Стручног Савета за област Биотехничких наука Покрајнског секретаријата за науку и технолошки развој
 • Члан експертске групе за контролу заразне болести животиња спонгиоформне енцефалопатије (БСЕ)
 • Члан Експертске групе за контролу биолошких препарата Агенције за лекове и лаковита средства Србије
 • Члан Скупштине Ветеринарске коморе Србије од 2006. до 2014. године
 • Члан Стручног одбора Ветеринарске коморе Србије од 2006. до 2014. године
 • Председник Стручног одбора Ветеринарске коморе Србије од 2013. до 2014. године
 • Редовни члан Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва
 • Члан Извршног одбора Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва 2008. – 2016.

 Учешће у комисијама за одбрану

 •  Докторских дисертација за кандидате:
  • Тамаш Петровић
  • Братислав Милошевић
  • Јасна Проданов-Радуловић
  • Дејан Бугарски
  • Диана Лупуловић
  • Слободан Станојевић
  • Славољуб Станојевић
  • Госпава Лазић
 •  Магистарских теза за кандидате:
  • Јасна Проданов
  • Иван Пушић
  • Владимир Полачек
  • Диана Лупуловић
  • Славољуб Станојевић
  • Даниела Пећковски (мастер рад)
  • Драгана Ђенић (мастер рад)
 •  Специјалистичких радова за кандидата:
  • Зоран Петеи

Учешће на научним скуповима:

 • домаћи: 38
 • страни: 18

Стручно усавршавање:

У организацији О.И.Е. био на стручном усавршавању: “Veterinary Biologics Training Program”, Institut for International Cooperation in Animal Biologics, the United States Department of Agriculture, and Iowa State University Ames, Iowa USA, May 2002.

У виду студијских боравака био у више институција (Ветеринарска академија и Централни ветеринарски институт у Будимпешти, Истраживачка лабораторија компаније Hoechst Roussel Vet у Франкфурту, Ветеринарски факултет у Утрехту).

Признања и награде:

 •  Признање Општине Жабаљ за област науке: Бр. 17-10/06-I, 06.11.2006.
 • За остварене резултате током студирања добијао је за сваку школску годину награду Ветеринарског факултета и Универзитета Београд, а за остварене резултате из одређених предмета и као најбољи дипломирани студент генерације добио је три награде из фонда „проф. др Владета Симић“.

Остале способности

 • Енглески језик, активно