др Зоран Машић

masic

Контакт:

Телефон: 021-4895-300
Факс: 021-518-544
Е-mail: zoran@niv.ns.ac.rs

др сци. вет. мед. ЗОРАН Светозар МАШИЋ, научни саветник

Рођен 30.06.1953. године у Дубљу, општина Богатић, Република Србија.

Редован члан Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва

Научна област:Исхрана домаћих животиња, микотоксикологија и нутритивна патологија

Образовање:
Дипломирао на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду 1977. године, са просечном оценом 7,68.

Магистарски рад из области иусхране домаћих животиња одбранио 1980. године на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду под насловом “Прилог познавању исхране рано одлучене прасади смешама са смањеном количином млека и укупних протеина”.

Докторску дисертацију из области исхране домаћих животиња одбранио 1986. године на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду под насловом: “Утицај охратоксина А на прираст, конверзију хране, здравствено стање и појаву резидуа у месу и унутрашњим органима одлучене прасади”.

Избор у звања:

– за асистента приправника на Ветеринарском факултету изабран 1977. године

– за асистента на Ветеринарском факултету у Београду изабран 1981. године

– за научног сарадника у Научном институту за ветеринарство у Новом Саду изабран 1988. године

– за вишег научног сарадника изабран 1992. године

– за научног саветника изабран 1998. године.

Радно ангажовање:

– Од 1977. до 1981. године асистент приправник, на катедри за исхрану домаћих животиња, Ветеринарског факултета у Београду.

– Од 1981. до 1983. године асистент, на Катедри за исхрану домаћух животиња, Ветеринарског факултета у Београду.

– Од 1983. до 1986. године, истраживач сарадник у Одељењу здравствене заштите свиња, Научног института за ветеринарство из Новог Сада.

– Од 1986. до 1989. године,доктор наука, научни сарадник и управник Завода за здравствену заштиту свинја у Научном институту за ветеринарство у Новом Саду.

– Од 1989. до 1991. године, оснивач је Завода за хигијену намирница, сточне хране, фармакологију и токсикологију и именован за управника Завода у Институту у Новом Саду.

– Од 1991. до 2001. године налази се на месту директора Научног института за ветеринарство у Новом Саду.

– Од 2001. године ванредни професор на предмету исхрана домаћих животиња на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду.

– Од 2004. године посланик и председник Одбора за пољопривреду у Скупштини Републике Србије

– Од 2007. редован професор на предмету исхрана домаћих животиња на Пољопривредном факултету, Департман за ветеринарску медицину Универзитета у Новом Саду

Научно-истраживачки рад:

– Објавио преко 300 научних и стручних радова.

Одговорни истраживач у 6 научно-истраживачких пројеката.

Учешће на скуповима:

– 24 међународна скупа

– 33 национална скупа

Експертски систем

– Експерт за област микотоксикологије и нутритивне патологије животиња од 1986. године.

Чланство у научним и стручним асоцијацијама:

– Академија ветеринарске медицине, Српског ветеринарског друштва

– Извршни одбор Академије ветеринарске медицине

– Извршни одбор Српског ветеринарског друштва.

– Одбор за биотехничке науке Министарства за науку и технологију Републике Србије у периоду 1992-1995. година

– Уређувачки одбор међународних часописа Acta Veterinaria и Archive of Oncology.

Знање страних језика:

– Руски језик, активно знање

– Енглески језик, корушћење литературе – пасивно знање.