Бранкица Карталовић, дипл инж. тех.

Контакт:Brankica

Телефон: +381 21 489 53 16
Мобилни: +381 64 26 330 12
E-mail: brankica@niv.ns.ac.rs

Бранкица Карталовић, дипл инҗ.тех.

Датум рођења: 19.07.1976. Београд

Научна област: Безбедност  намирница

Образовање:
Основне студије на Технолошком факултету  у Новом Саду,
Докторске студије на Факултету Заштите животне средине, Универзитета „Educons” у Новом Саду, уписала 2014.

Истраживачко звање:
– виши стручни сарадник

Професионално искуство:
– 2001-2006-производни технолог у „Biotech doo“, Нови Сад
– 2006-2013-шеф лабораторије за физичко-хемијска испитивања , Институт за заштиту на раду, Нови Сад
– специјалиста за апликације гасне и гасно масене хроматографије- „Shimadzu“ , Београд
– од априла 2014. до сада стручни сарадник на Научном институту за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад

Главне свакодневне и истрживачке активности:
Испитивање остатака пестицида, антибиотика и тешких метала у намирницама и храни за животиње

Научно-истраживачка делатност:

Избор публикација (5-10):

Научно-истраживачка делатност:

Објавила преко 10 научних и стручних радова, учествовала на изради 2 научноистраживачка пројекта.

Патенти

 • Ćirković M., Đorđević V., Kartalović B., Babić J., Pelić M., Novakov N., Jovanić S.: Rešenje za održivost klanične industrije primenom ribarskih tehnologija. Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2015 M92 8,0

Техничка решења

 • Okanović Đ., Ćirković M., Ljubojević D., Petrović J., Babić J., Pelić M., Kartalović B.: Tehnološki postupak proizvodnje barenih kobasica od mesa šarana.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2014 M84 3,0
 • Ćirković M., Okanović Đ., Kartalović B., Pelić M., Ljubojević D., Petrović J., Babić J., Mašić Z.: Tehnološki postupak proizvodnje dimljenog mesa šarana na ekološki način.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2014 M84 3,0

 

Објављени радови у периоду 2014-2015. године.

Међународни часописи:

 1. Ćirković M., Kartalović B., Ljubojević D., Pelić M., Živkov-Baloš M., Đorđević V., Novakov N.: Warm-water fish farming after soil remediation.Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN 1310-0351, 21, Supplement 1, 1-6, 2014, M23 3,0

Међународни скупови:

 1. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Jakšić S., Kartalović B., Ljubojević D.: Radioactivity of milk in the territory of Vojvodina.Proceedings, II International congress Food technology, quality and safety [i]XVI International Symposium Feed Technology, Novi Sad, 28-30.10.2014, editors Tea Brlek, Milica Pojić, Novi Sad, Institute of food technology, 2014, str.541-545, ISBN 978-86-7994-043-8, M33 1,0
 2. Mihaljev Ž., Kartalović B., Prica N., Jakšić S., Živkov-Baloš M.: The presence of pesticides and toxic elements in meat and internal organs of game (Region of Vojvodina)= Sadržaj pesticida i toksičnih elemenata u mesu i unutrašnjim organima divljači (područje Vojvodine).   Abstract, 3rd International symposium on hunting ‘Modern aspects of sustainable menagement of game population’, Zemun – Beograd, Serbia, 26-28 September, 2014, Editor in chief Zoran Popović, Novi Sad, Balkan Wildlife Scientific Society, 2014, Str.75-76, ISBN 978-86-7520-302-5, M34 0,5
 3. Kartalović B., Okanović Đ., Petrović J., Babić J., Mihaljev Ž., Ljubojević D., Ćirković M.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in delicatessen.Book of abstracts, IV International Congress Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Jahorina, 04.03.-06.03.2015, Bosna i Hercegovina, Zvornik, Tehnološki fakultet, 2015, 145-146, ISBN 978-99955-81-17-6, M34 0,5
 4. Ćirković M., Kartalović B., Petrović J., Babić J., Pelić M., Ljubojević D., Okanović Đ.: Smoked common carp from Ečka = Dimljeni šaran na ečanski način.Book of abstracts, IV International Congress Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Jahorina, 04.03.-06.03.2015, Bosna i Hercegovina, Zvornik, Tehnološki fakultet, 2015, 143-144, ISBN 978-99955-81-17-6, M34 0,5
 5. Ćirković M., Kartalović B., Ljubojević D., Pelić M., Živkov-Baloš M., Đorđević V.: Warm-Water fish farming after soil remediation.Abstract Book, 6th International conference Aquaculture and water ecosystems, 29-31.10.2014, Plovdiv, Bulgaria, Plovdiv, Institute of fisheries and aquaculture, 2014, str.4-5, M34, M32 0,5 1,5
 6. Ćirković M., Novakov N., Ljubojević D., Pelić M., Kartalović B.: Uzgoj šaranki nakon remedijacije tla.Zbornik kratkih sadržaja, 10.međunarodni gospodarsko-znanstveni skup Hrvatska akvakultura u Europskoj uniji – sadašnjost i budućnost, 27.do 28.studenoga 2014, Vukovar, Hrvatska, Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička, 2014, Str., M34, M32 0,5 1,5,

Поглавље у монографији националног значаја:

 1. Ćirković M., Ljubojević D., Novakov N., Đorđević V., Kartalović B., Okanović Đ.: GAJENJE i kvalitet mesa šaranskih riba. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2015 М45 1,0

Национални часописи:

 1. Prica N., Živkov-Baloš M., Jakšić S., Mihaljev Ž., Kartalović B., Babić J., Savić S.: Moisture and acidity as indicators of the quality of honey originating from Vojvodina region = Sadržaj vode i kiselost kao pokazatelji kvaliteta meda sa područja Vojvodine.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 7, 2, str.99-109, 2014, M52 1,5

Пројекти:
Експерт за резидуе  на пројекту прекограничне сарадње са Хрватском: „PANONIAN BEE- increasing of competitiveness of beekeepers in the Cross-border Area“ који се финансира из ИПА фонда
Учешће на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију 2014. године (НТИ2014) са иновацијом „Одрживи развој кланичне индустрије употребом рибарских технологија“ (14. место)

Обуке:
Auditor  (ISO 22000:2005)- NIGEL BAUER & ASSOCIATES
Auditor  (ISO 9001:2008)- NIGEL BAUER & ASSOCIATES
Landfill management efficiency: energy and economy perspective Efficient collection, separation and municipal waste transportation – ISWA, SeSWA, ENE CENTRE, PIV

Главне свакодневне и истрживачке активности:
Испитивање намирница и хране за животиње на присуство остатака антибиотика;
Испитивање намирница и хране за животиње на присуство остатака пестицида;
Развој метода за одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника;
Развој метода за одређивање метил  естара масних киселина;
Развој метода за физичко-хемијско испитивање воде;
Спровођење захтева стандарда СРПС 9001:2001 и СРПС 17025:2006 у раду на Одељења за испитивање квалитета намирница и хране за животиње и праћење промена у стандардима, нових захтева, усавршавања и едукације особља.

Остале способности:
– енглески језик;
– напредно коришћење рачунара;
– возачка дозвола „Б“категорије;
– смисао за тимски рад

Тренутна позиција:
виши стручни сарадник на Одељењу за испитивање квалитета намирница и хране за животиње