Siniša Grubač, dr vet. med.-spec

RAS_5521(1)Kontakt:

Telefon: 021/ 4895 315

Mobilni:  064/ 818 54 11

E-mail: grubac@niv.ns.ac.rs

Siniša Grubač dr vet. med.-spec

Datum rođenja: 05.07.1984.

Obrazovanje:
2003.-2012. Fakultet Veterinarske medicine, Departmanu za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
2012.-2013. Specijalističke akademske studije, Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, specijalističkog rada pod nazivom „Ispitivanje povezanosti metaboličkog profila i proizvodnje mleka kod krava Holštajn friziske rase tokom perioda rane laktacije
2014-do danas uže specijalističke studije na Katedri za zoohigijenu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
U toku izrada  master rada, Departmanu za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Naučna zvanja:
2014. – istraživač pripravnik

Profesionalno iskustvo:
Od 2013. Odeljenje za opštu epizootiologiju, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju, bolesti  riba i pčela., Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”
Od 2014 .Odeljenjeza epizootiologiju, kliničku dijagnostiku, patologiju i DDD, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”
Osnovno istraživačko interesovanje:
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija; Zaštita životne sredine. Prevencija, otkrivanje, kontrola,  prevencija i eradikacija zaraznih bolesti životinja  i zoonoza; Klinička patologija; Patološka morfologija; Klinička dijagnostika;
Glavne svakodnevne aktivnosti
Poslovi na otkrivanju, kontroli, suzbijanju i eradikacij zaraznih bolesti životinja i zoonoza
Poslovi dezinfekcije, deratizacija i dezinsekcije i zaštite životne sredine Patomorfološka dijagnostika

Naučno-istraživačka delatnost:
Izbor radova:
1. Specijalistički rad :“  Ispitivanje povezanosti metaboličkog profila i proizvodnje mleka kod krava Holštajn friziske rase tokom perioda rane laktacije“,  Fakultet veterinarske medicine,  Univerzitet u Beogradu
2. Lazić G., Lupulović D., Grubač S., Lazić S., Petrović T.: Human and animal viruses detection in surface waters in Serbia. Proceedings, The 17th International Eco-Conference 2013 “Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements” September 25-28, 2013, Novi Sad, Serbia, Ecological Movement of Novi Sad, 2013, p.137-145,ISBN 978-86-7520-271-4
3.Presence of human and animal viruses in surface waters in Vojvodina Province of Serbia
Gospava Lazic, Sinisa Grubac, Diana Lupulovic, Vladimir Polaček, Sava Lazic, Tamas Petrovic

Učešće na naučnim simpozijumima:
1 međunarodni simpozijum
1 nacionalnih simpozijuma

Ostale sposobnosti:
Engleski jezik aktivno
Poznavanje rada na računaru (MS. Office)
Vozačka dozvola „B“ i  „C“ kategorije

Trenutna pozicija:
Istraživač pripravnik na odeljenju za epizootiologiju, kliničku dijagnostiku, patologiju i DDD.