Sinisa Grubac, DVM

RAS_5521(1)Контакт:

Телефон: 021/ 4895 315

Мобилни:  064/ 818 54 11

E-mail: grubac@niv.ns.ac.rs

Синиша Грубач др вет. мед.-спец

Датум рођења: 05.07.1984.

Образовање:
2003.-2012. Факултет Ветеринарске медицине, Департману за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета у Новом Саду.
2012.-2013. Специјалистичке академске студије, Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, специјалистичког рада под називом „Испитивање повезаности метаболичког профила и производње млека код крава Холштајн фризиске расе током периода ране лактације
2014-до данас уже специјалистичке студије на Катедри за зоохигијену Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
У току израда  мастер рада, Департману за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Научна звања:
2014. – истраживач приправник

Професионално искуство:
Од 2013. Одељење за општу eпизоотиологију, дезинфекцију, дератизацију и дезинсекцију, болести  риба и пчела., Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
Од 2014 .Одељењеза епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
Основно истраживачко интересовање:
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; Заштита животне средине. Превенција, откривање, контрола,  превенција и ерадикација заразних болести животиња  и зооноза; Клиничка патологија; Патолошка морфологија; Клиничка дијагностика;
Главне свакодневне активности
Послови на откривању, контроли, сузбијању и ерадикациј заразних болести животиња и зооноза
Послови дезинфекције, дератизација и дезинсекције и заштите животне средине Патоморфолошка дијагностика

Научно-истраживачка делатност:
Избор радова:
1. Специјалистички рад :“  Испитивање повезаности метаболичког профила и производње млека код крава Холштајн фризиске расе током периода ране лактације“,  Факултет ветеринарске медицине,  Универзитет у Београду
2. Lazić G., Lupulović D., Grubač S., Lazić S., Petrović T.: Human and animal viruses detection in surface waters in Serbia. Proceedings, The 17th International Eco-Conference 2013 “Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements” September 25-28, 2013, Novi Sad, Serbia, Ecological Movement of Novi Sad, 2013, p.137-145,ISBN 978-86-7520-271-4
3.Presence of human and animal viruses in surface waters in Vojvodina Province of Serbia
Gospava Lazic, Sinisa Grubac, Diana Lupulovic, Vladimir Polaček, Sava Lazic, Tamas Petrovic

Учешће на научним симпозијумима:
1 међународни симпозијум
1 националних симпозијума

Остале способности:
Енглески језик активно
Познавање рада на рачунару (MS. Office)
Возачка дозвола „Б“ и  „Ц“ категорије

Тренутна позиција:
Истраживач приправник на одељењу за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД.