Miloš Pelić, dr vet. med.-master

IMG_5938
Kontakt:
 
Miloš Pelić, dr vet. med.-master
Datum rođenja: 04.09.1987. Šabac
Naučna oblast: Zdravstvena zaštita riba
  
Obrazovanje:
Osnovne studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za veterinarsku medicinu, Univerziteta u Novom Sadu 2014.
Master rad na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za veterinarsku medicinu, Univerziteta u Novom Sadu 2014. – „Primena ribarskih tehnologija u održivom razvoju klaničnog sistema“
Doktorske studije na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, upisao 2014.