Милош Пелић, др вет. мед.-мастер

IMG_5938
Контакт:
 
Милош Пелић, др вет. мед.-мастер
Датум рођења: 04.09.1987. Шабац
Научна област: Здравствена заштита риба
  
Образовање:
Основне студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Департман за ветеринарску медицину, Универзитета у Новом Саду 2014.
Мастер рад на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Департман за ветеринарску медицину, Универзитета у Новом Саду 2014. – „Примена рибарских технологија у одрживом развоју кланичног система“
Докторске студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, уписао 2014.