Биљана Ђурђевић, др вет. мед.- мастер

Контакт:Bilja

Телефон: 021/4895 310
Мобилни: 064/818 5487
Е-mail : biljana@niv.ns.ac.rs

Биљана Ђурђевић, ДВМ. мастер, истраживач сарадник

Датум рођења: 02.10.1987. године у Новом Саду

Научна област: епизоотиологија, патолошка морфологија

Образовање:

 • Основне студије на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2013. године.
 • Мастер рад на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014. године.
 • Докторске студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2014. године

Научна звања:

 • 2014. године – истраживач приправник
 • 2017. године-истраживач сарадник

Професионално искуство:

 • од октобра 2013. до јануара 2014. године (приправник у ветеринарској станици “Нови Сад”)
 • од јануара до августа 2014. године (ветеринар приправник на живинарској фарми ”Агриромагна доо”, Мали Иђош)
 • од августа 2014. до данас (Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад)

Избор публикација (5-10) :

 1. Polaček V., Bozic B., Prodanov-Radulovic J, Petrovic T., Vucicevic I., Becskei Z., Kovacevic-Aleksic S: Immunohistochemical detection of classical swine fever virus in different fetal tissues of naturally infected sows, Abstract book, 34th ESVP Meeting of the European Society of Veterinary Pathology – 27th ECVP Meeting of the European College of Veterinary Pathologists, 7th-10th September 2016, Bologna, Italy, str. 217.
 2. Božić B., Košak K., Trailović I., Mijatović B., Pavlović I., Trailović D: Prevalenca endoparazita kod balkanskih magaraca u Srbiji, Šesto regionalno savetovanje „UZGOJ, REPRODUKCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KONJA” Ljubičevo, 1. i 2. septembar 2016, Zbornik radova, str. 59-62.
 3. Bozic B., Blagojevic B. (2014) Contribution of meat inspection and abattoir process hygiene to biological safety assurance of poultry carcasses. Proceedings of the II International Congress “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad, Serbia, 28-30 October 2014, pp 105-110.
 4. Nešić K., Pavlović N., Lazić G., Božić B.: Monitoring of feed for the presence of animal proteins in Serbia – decade overview and close perspective.Proceedings, Second International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2016), Belgrade, June 22-24, 2016, editor in chief Vladimir Radosavljević, Beograd, Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia, 2016, 180-188, ISBN 978-86-81761-55-7.
 5. Ćirković M., Novakov N., Kartalović B., Pelić M., Jovanić S., Božić B., Đorđević V.: Ichthyophthiriosis – cause of significant losses of carp fingerlings = Ihtioftirioza – uzrok značajnih gubitaka kod mladunaca šarana.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 8, 1, str.3-12, 2015.
 6. Todorović D., Ljubojević D., Pelić M., Božić B., Novakov N., Radosavljević V.: Disease of broodstock of common carp caused by genus aeromonas.The International Symposium on Animal Science (ISAS)2015.19th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR), 09-11.09.2015, Novi Sad, [editor in chief Snežana Trivunović], Novi Sad, Faculty of Agriculture, 2015, Str.275-279, ISBN 978-86-7520-348-3.
 7. Novakov N., Ćirković M., Ljubojević D., Adžić B., Pelić M., Božić B., Babić J., Todorović D.: Sphaerospora molnari (myxozoa) in common carp fingerlings = Sphaerospora molnari (myxozoa) kod šaranske mlađi.Conference Proceedings, VII International Conference ‘Water and Fish’, Belgrade-Zemun, Serbia June, 10-12.2015, editors in chief Vesna Poleksić and Zoran Marković, Belgrade, University, Faculty of Agriculture, 2015, 384-388, ISBN 978-86-7834-224-0.
 8. Pelić M., Kartalović B., Ljubojević D., Novakov N., Todorović D., Božić B., Ćirković M.: The effect of otc and flumequine antibiotic in fresh feed for the control of erythrodermatitis in common carp (Cyprinus carpio L.). Proceedings, First International Symposium of Veterinary Medicine ‘One Health – New Challenges’ (ISVM2015), Vrdnik, May 21-23, 2015, editor in chief Tamaš Petrović, Novi Sad, Scientific Veterinary Institute ‘Novi Sad’, 2015, 379-384, ISBN 9978-86-82871-36-1.
 9. Babić J., Kartalović B., Petrović J., Okanović Đ., Božić B., Pelić M., Ćirković M.: Ecologically safe production of smoked common carp meat.Proceedings, First International Symposium of Veterinary Medicine ‘One Health – New Challenges’ (ISVM2015), Vrdnik, May 21-23, 2015, editor in chief Tamaš Petrović, Novi Sad, Scientific Veterinary Institute ‘Novi Sad’, 2015, 142-147, ISBN 9978-86-82871-36-1.
 10. Pajić M., Todorović D., Pelić M., Ljubojević D., Božić B., Prunić B.: Prisustvo pojedinih serotipova salmonella u jatima koka nosilja u Južnobačkom i Sremskom okrugu = Prevalence of some salmonella serotypes in flocks of laying hens in south Backa and Srem region.Zbornik radova i kratkih sadržaja, 26.Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 10-13.septembar 2015.godine, glavni i odgovorni urednik Brana Radenković-Damnjanović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2015, Str.145-148, ISBN 978-86-83115-28-0.

Главне свакодневне и истрaживачке активности:

 • Епизоотиологија и здравствена заштита животиња;
 • Дијагностика, профилакса, контрола и ерадикација заразних болести животиња и зооноза;
 • Патоморфолошка дијагностика;
 • Испитивање хране за животиње на присуство протеина анималног порекла класичном микроскопијом.

Учешће у пројектима:

 • Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитка и економичност производње- TР 31011

Чланство у научним и стручним асоцијацијама:

Члан Ветеринарске коморе Србије

Учешће на научним скуповима:

– 4 међународна симпозијума
– 2 национална симпозијума

Остале способности:

 • енглески језик: активно
 • добро познавање рада на rачунару (Ms. Office)
 • возачка дозвола Б категорије

Тренутна позиција:

 • истраживач приправник на одељењу за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД

 

Контакт:

др вет. мед. – мастер Биљана Божић
Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад, Србија

Телефон : 021/4895 310

Мобилни : 064/818 5487

Е-mail : biljana@niv.ns.ac.rs