др Мирослав Ћирковић

MiroslavC

Контакт:

Телефон: 021 4895 308
Мобилни: 064 818 54 85
Е-mail: miroslav@niv.ns.ac.rs
miroslavcirkovic@yahoo.com

 

др Мирослав Ћирковић, редовни професор, научни саветник

Датум рођења: 30.04.1951. Лозница

Образовање:

Гимназија „Вук Караџић“ Лозница, 1969.

Основне студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1969-1974.

Магистарска теза на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1975-1979. – „Коефицијент накупљања бета радиоактивних материја у месу живине

Докторска дисертација на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1981- 1986. – „Миксоспоридиозе једногодишњих шаранских младунаца

Професионално искуство:

– од 1975. до 1978. – Одељење за хигијену намирница, одсек Радијациона хигијена, Ветеринарски институт „Нови Сад, Нови Сад

– од 1978. до 1987. – Одељење за општу епизоотиологију, Одсек за здавствену заштиту риба, Пољопривредни факултет-Ветеринарски институт „Нови Сад“, Нови Сад

– од 1987. до 1992. – доцент на предмету Ветеринарство и зоохигијена, Институт за сточарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад

– од 1992. до 1997. – доцент на предмету Рибарство, Институт за сточарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад

– од 1997. до 2002. – ванредни професор на предмету Рибарство, Институт за сточарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад

– од 2002. – редовни професор, Департман за ветеринарску медицину, Департман за сточарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад

– од 2013. – директор Научног института за ветеринарство „Нови Сад“

 

Научна звања:

 • доцент, 1987.
 • ванредни професор, 1997.
 • редовни професор, 2002.
 • научни саветник, 2014.

 

Научно-истраживачка делатност:

Објавио преко 300 научних и стручних радова

Руководилац на шест националних пројекта и једном међународном ИПА пројекту

Менторство – 75 дипломских и мастер радова, 13 магистарских радова, 9 докторских радова (3 у току)

 

Цитираност:

У периоду од 1980. до децембра 2016 године укупан број цитата и самоцитата је 130 ( 90 цитата и 40 самоцитата).

 

Основна истраживачка интересовања:

болести риба, рибарство, квалитет и безбедност хране, паразитске болести домаћих животиња

 

Публикације:

Уџбеници:

Коаутор је два уџбеника и аутор уџбеника „Рибарство“, који је 2002 добио награду на Пољопривредном факултету у Новом Саду као књига године.

Мирослав Ћирковић, Бранислава Јовановић, Стеван Малетин (2002). Рибарство. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, ISBN 86-7520-013-7, стр. 359.

Николина Новаков, Владимир Радосављевић, Мирослав Ћирковић (2015). Болести слатководних риба. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, ISBN 978-86-7520-349-0, стр. 167.

Монографија:

Ћирковић Мирослав, Новаков Николина (2013). Паразитске болести ципринидних риба. Parasitic diseases of cyprinid fishes. Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”. М41–7, Истакнута монографија националног значаја

Ћирковић Мирослав, Љубојевић Драгана, Новаков Николина, Ђорђевић Весна (2015). Гајеље и квалитет меса шаранских риба. Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”. М40-5

 

Избор публикација (2009-2014):

 1. Mirjana Lenhardt, Goran Markovic, Aleksandar Hegedis, Stevan Maletin, Miroslav Cirkovic, Zoran Markovic (2011). Non-native and translocated fish species in Serbia and their impact on the native ichthyofauna, Rev Fish Biol Fisheries, DOI 10.1007/s11160-010-9180-8, Published online 03.11.2010. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21, 3, 407-421; M21-8,0
 2. Dragana Ljubojevic, Vladimir Radosavlјevic, Nikola Puvac, Milica Živkov Balos, Vesna Ðorpevic, Rade Jovanović, Miroslav Ćirković (2014). Interactive effects of dietary protein level and oil source on proximate composition and fatty acid composition in common carp (Cyprinus carpio L.), Journal of Food Composition and Analysis 37 (2015) 44–50; M21-8,0
 3. Novakov Nikolina J, Mihaljev Zeljko A, Kartalovic Brankica D, Blagojevic Bojan J, Petrovic Jelena M, Cirkovic Miroslav A, Rogan Dragan R (2017) Heavy metals and PAHs in canned fish supplies on the Serbian market, FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS PART B-SURVEILLANCE, 10, 3, 208-215; M22-5,0
 4. Krstic Milena P, Mitrovic Radmila R, Markovic Radmila V, Ivanovic Jelena S, Cirkovic Miroslav A, Djordjevic Vesna Z, Baltic Milan Z (2017) Fatty acid composition in the fillets of rainbow trout grown in different conditions, EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, 119, 4; M22-5,0
 5. Lujić J., Bernáth G., Marinović Z., Radojković N., Simić V., Ćirković M., Urbányi, B. and Horváth, Á. (2017), Fertilizing capacity and motility of tench Tinca tinca (L., 1758) sperm following cryopreservation. Aquac Res, 48: 102–110. doi:10.1111/are.12865; M22-5,0
 6. Lujić J., Kohlmann K., Kersten P., Marinović Z., Ćirković M., Simić V.: Phylogeographic Identification of Tench Tinca tinca (L., 1758) (Actinopterygii: Cyprinidae) from the Northern Balkans and Adjacent Regions and its Implications for Conservation, Zoological Studies, 2017, 56, 3, 1-9, ISSN 1021-5506; M22-5,0
 7. Petrović J., Babić J., Jakšić S., Kartalović B., Ljubojević D., Ćirković M.: Fish Product-Borne Histamine Intoxication Outbreak and Survey of Imported Fish and Fish Products in Serbia.Journal of Food Protection, ISSN 0362-028X, 79, 1, 90-94, 2016 (eng), M22 5,0
 8. Kartalović B., Novakov N., Mihaljev Ž., Petrović J., Prica N., Babić J., Ćirković M.: Organochlorine pesticides in canned tuna and sardines on the Serbian market.Food Additives   Contaminants: Part B, ISSN 1939-3210, 9, 4, 299-304, 2016 (eng), M22 5,0
 9. Nada Plavša, Vidica Stanaćev, Nikolina Milošević, Dragana Ljubojević, Nikola Puvača, Jelena Markov, Miroslav Ćirković (2012). Effect of fresh pilchards on production performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) nutrition. The Journal of Animal and Plant Sciences, 22, 4, 915-918, 2012.; ISSN/ISBN: 1018-7081; M22- 5,0
 10. Župan B., Ljubojević D., Pelić M., Ćirković M., Đorđević V., Bogut I.: Common carp response to the different concentration of linseed oil in diet.Slovenian Veterinary Research, ISSN 1580-4003, 53, 1, 19-28, 2016 (eng), M23 3,0
 11. Ljubojevic Dragana, Cirkovic Miroslav, Novakov Nikolina, Puvaca Nikola, Aleksic Nevenka, Lujic Jelena, Jovanovic Rade. (2014). Comparison of meat quality of tench, Tinca tinca, reared in extensive and semi-intensive culture systems, Journal of Applied Ichthyology, (2014) vol. 30 br.1 , str. 50-57; M23 -3,0
 12. Đorđević Vesna, Baltić M., Ćirković M., Kilibarda Nataša, Glamočlija Nataša, Stefanović S., Miščević Mirjana (2009). Quantitative and qualitative determination of enrofloxacin residues in fish tissues, Acta Veterinaria (Beograd),Vol.59, No. 5-6, 579-589, UDK 619:639.3.05; M23 – 3,0
 13. M. Ćirković, N. Milošević, M. Marković, A. Potkonjak (2010). Brain myxoboliasis of common carp Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (No 3), 263-265, ISSN 1310-0351;  M23- 3,0
 14. Bjelic-Cabrilo Olivera, Kostic Desanka, Popovic Ester, Cirkovic Miroslav, Aleksic Nevenka, Lujic Jelena (2011). Helminth Fauna of the Bank Vole Myodes  glareolus (Rodentia, Arvicolinae) on the Territory of  Fruska Gora Mountain (Serbia) – A Potential Source of Zoonoses., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (No 6), 829-836. Agricultural Academy,  M23- 3 ISSN 1310-0351http://www.agrojournal.org/17/06-15-11.pdf ; M23- 3
 15. Radosavlјević Vladimir, Jermić Svetlana, Ćirković Miroslav, Lako Branislav, Milićević Vesna, Potkonjak Aleksandar and Nikolin V. (2012). Common fish species in polyculture with carp as a cyprinid herpes virus 3 carriers. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 62, No. 5-6, 675-681, DOI: 10.2298/AVB1206675R UDK 578.825.1:597.5:597.555.3; M23- 3,0
 16. Marković Maja, Ćirković Miroslav, Aleksić Nevenka, Milošević Nikolina, Bjelić-Čabrilo Olivera, Ljubojević Dragana, Aksentijević Ksenija, Radojičić Marina (2012). Posthodiplostomatosis in a fishpond in Serbia. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 62, No. 1, 101-109, 2012. DOI: 10.2298/AVB1201101M UDK 616-002.9:639.2:497.11. ISSN 0567-8315; M23- 3,0
 17. Bjelic-Cabrilo Olivera, Novakov Nikolina, Ćirkovic Miroslav,  Kostic Desanka,  Popovic Ester, Aleksic Nevenka, Lujic Jelena (2013).The first determination of Eustrongylides excisus Jagerskiold, 1909-larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) in the pike-perch Sander lucioperca in Vojvodina (Serbia). HELMINTHOLOGIA, (2013), vol. 50 br. 4, str. 291-294; M23-3.0
 18. Ćirković Miroslav, Ljubojević Dragana, Đorđević Vesna, Novakov Nikolina, Petronijević Radivoj, Matekalo-Sverak Vesna, Trbović Dejana (2012). The Breed Effect on Productivity and Meat Nutrient Compsition of Fish. Kafkas Univ Vet Fak Derg, Vol. 18, No. 5, 775-780, 2012.; Article Code: KVFD-2012-6383; ISSN 1300-6045; e-ISSN: 1309-2251; M23- 3,0
 19. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Novakov Nikolina, Jovanović Rade, Janković Snežana, Đorđević Vesna, Mašić Zoran (2013). Productivity and Meat Nutrient in Fish: The Diet Effect. Kafkas Univ Vet Fak Derg, Vol. 19, No. 1, 43-49, 2013.; Article Code: KVFD-2012-7088; ISSN 1300-6045; e-ISSN: 1309-2251; M23- 3,0
 20. Ljubojević Dragana, Trbović Dejana, Lujić Jelena, Bjelić-Čabrilo Olivera, Kostić Desanka, Novakov Nikolina, Ćirković Miroslav (2013). Fatty Acid Composition of Fishes from Inland Waters. Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplements Vol. 19, No. 1, 62-71, 2013.; (Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 62–71). ISSN 1310-0351; M23- 3,0
 21. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Đorđević Vesna, Puvača Nikola, Trbović Dejana, Vukadinov Jovan, Plavša Nada (2013). Fat quality of marketable fresh water fish species in the Republic of Serbia. Czech Journal of food sciences. Vol. 31, No. 5, 445-450; ISSN 1212-1800 (Print); ISSN 1805-9317 (On-line); M23- 3,0
 22. Novakov Nikolina, Olivera Bjelić-Čabrilo, Miroslav Cirkovic, Dragana Ljubojević, Jelena Lujic, Ivana Davidov, Milijan Jovanović (2013). Eustrongylidosis of European Catfish (Siluris glanis). Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplements Vol. 19, No. 1, 72-76; (Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 72–76). ISSN 1310-0351; M23- 3,0
 23. Ljubojević Dragana, Trbović Dejana, Lujić Jelena, Bjelić-Čabrilo Olivera, Kostić Desanka, Novakov Nikolina, Ćirković Miroslav (2013). Fatty Acid Composition of Fishes from Inland Waters. Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplements Vol. 19, No. 1, 62-71, 2013.; (Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 62–71). ISSN 1310-0351; M23- 3,0
 24. Simic, V., Lujic J., Kostic D., Cirkovic M., Bjelic-Cabrilo O., Simic S. and Markovic G., (2013). Diversity characteristics of the fish species important for fishery in the waters of Serbia. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 77–87. ISSN 1310-0351; M23- 3,0
 25. Milošković Aleksandra, Branković Snežana, Simić Vladica, Kovačević Simona, Ćirković Miroslav, Manojlović Dragan (2013). The Accumulation and Distribution of Metals in Water, Sediment, Aquatic Macrophytes and Fishes of the Gruža Reservoir, Serbia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology: Volume 90, Issue 5, Page 563-569 Keywords: Elements, Bioaccumulation, Macrophytes, Fishes. ISSN: 0007-4861 (Print) 1432-0800 (Online); M23-3
 26. Ćirković M., Novakov N., Aleksić N., Jovanović M., Ljubojević D., Babić R., Radosavlјević V. (2013): Different manifestations of disease caused by Thelohanellus nikolskii in carp (Cyprinus carpio), Acta veterinaria Beograd, Vol. 63. No 5-6., 687-697; M23-3
 27. Marković Goran, Ćirković Miroslav, Maletin Stevan (2012). The role of allochthonous (non-native) fish species in Serbian aquaculture. Journal of Central European Agriculture, 2012, 13(3), p.539-544. DOI: 10.5513/JCEA01/13.3.1086. ISSN: 1332-9049; M24-3
 28. Dragana B. Ljubojević, Miloš M. Pelić, Nikolina J. Novakov, Sava M. Lazić, Diana M. Lupulović, Miroslav A. Ćirković, Marijana Lj. Todorčević (2014). The establishment of the cell culture od preadipocytes of common carp (Cyprinus carpio L.). Food and feed research Vol. 41 br 02/14, Page 103-108; UDK: 597.551.2:637.56`81:611.018.2; ISSN 2217-5369; M51-2,0
 29. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Đorđević Vesna, Trbović Dejana, Vranić Danijela, Novakov Nikolina, Mašić Zoran: (2013). Chemical composition, cholesterol content and fatty acid profiles of common carp (Cyprinus carpio) from free-catch, semi-intensive and cage system. Meat technology Vol. 54 br. 1, Page 48-56; UDK: 637.56’81.054:597.551.2; ID:190846476;. ISSN 0494-9846, UDK: 664.9:614.31:637.5(05); COBISS.SR-ID 2948098; M51- 2,0
 30. Ljubojević Dragana, Ćirković Miroslav, Novakov Nikolina, Babić Jelena, Lujić Jelena, Marković Todor (2012). Factors affecting the yield of carp fish species. Tehnologija mesa. Meat technology Vol. 53 br. 1, Page 14-19; UDK: 639.3:597.551.2; 637.56’81:597.551.2 ID:190846476;. ISSN 0494-9846, UDK: 664.9:614.31:637.5(05); COBISS.SR-ID 2948098; M51- 2,0
 31. Miroslav Ćirković, Jelena Lujić, Desanka Kostić, Dragana Ljubojević, Olivera Bjelić-Čabrilo, Vladica Simić, Snežana Simić (2012). The presence of tench and allochthonous fish species in some water courses of Vojvodina. Contemporary agriculture. Vol. 61 br. 3-4, Page 280-285. ISSN: 0350-1205 UDC: 636.98; M51- 2,0
 32. Miroslav Ćirković, Dragana Ljubojević, Boris Župan, Ivan Bogut, Vesna Đorđević, Nikolina Novakov, Vesna Matekalo-Sverak (2012). Comparative review of meat quality odf some cyprinid species in Serbia. Croatian Journal of Fisheries. Ribarstvo. Vol. 70, Supplement 1, S79-S88. ISSN 1330-061X UDK: 637.5:597.551.2](497.11); M51- 2,0

 Технолошка решења:

 M83 4,0

 1. Ćirković M., Milošević Nikolina., Marković Maja, Miščević Mirjana. Pešić Vesna, Karlović Elvira, Tamaš Zagorka, Ljubojević Dragana. Organska proizvodnja šaranskih riba na bunarskoj vodi, Novi Sad 2010., Novi tehnološki postupak,
 2. Ćirković M., Milošević Nikolina., Marković Maja., Palić Ksenija, Ljubojević Dragana, Jovanović R, Lević Jovanka, Sredojević Slavica, Đuragić Olivera, Kompletna hrana za ishranu jednogodišnjih mladunaca linjaka. Novi Sad 2010., Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija,
 3. Ćirković M., Okanović Đ., Ljubojević D., Đorđević V., 2013. Tehnološki postupak proizvodnje kobasica od mesa ciprinida, Novi proizvod i tehnologija; Projekat: TR 31011, Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvaltet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje,

 

M84 3,0

 1. Ćirković M., Simić V., Marković Maja, Milošević Nikolina, Miščević Mirjana, Ljubojević Dragana. Uticaj izgradnje hidroelektrana na Srednjoj Drini na ihtiofaunu, Novi Sad 2010., Novo rešenje problema u oblasti makroekonomskog razvoja,
 2. Ćirković M., Simić V., Marković Maja, Milošević Nikolina, Miščević Mirjana, Ljubojević Dragana., Uticaj izgradnje hidroelektrana na Gornjoj Drini i Sutjesci na ihtiofaunu, Novi Sad 2010., Novo rešenje problema u oblasti makroekonomskog razvoja,
 3. Ćirković M., Simić V., Marković Maja, Milošević Nikolina, Miščević Mirjana, Ljubojević Dragana., Uticaj izgradnje hidroelektrane na Ibru na ihtiofaunu, Novi Sad 2010., Novo rešenje problema u oblasti makroekonomskog razvoja.

 Пројекти:

Учешће у 15 националних пројеката и руководилац 6 националних пројеката ( два покрајинска ) и једног међународног пројекта.

Национални пројкти:

Пројекти Министарства науке и технологије Републике Србије

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње. (The influence of the quality of the components of fееd for cyprinid fish species on the quality of meat, losses and the profitability of production, TP 31011 (руковођење). Година реализације пројекта: 2011-2014;

Реинтродукција и репопулација лињака (Tinca tinca) у рибњачке системе и отворене воде. (Reintroduction and repopulation of tench in fish farms and open waters, ТР 20107 (руковођење). Година реализације пројекта: 2008-2011;

Коришћење геотермалних вода за гајење топловодних риба – Афричког сома и тилапије. (The application of geothermal waters for raising of African catfish and tilapi), ТР 006939 (руковођење). Година реализације пројекта: 2005-2008;

Интензивна производња здравствено безбедног меса шарана коришћењем екструдиране хране (носилац пројекта Проф. др Милан Балтић, носилац теме Проф. др Мирослав Ћирковић). Година реализације пројекта: 2002-2004;

Унапређење ремедиационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, (III43005), руководилац: др Божо Далмација, учесник на пројекту: проф др Мирослав Ћирковић. Година реализације пројекта: 2011-2014.

Пројекти министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

 Истраживачко развојни пројекат „Испитивање чинилаца од значаја за налаз резидуа флуорохинолона у ткивима риба“. Извор финансирања: Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Управа за ветерину. Реализатори пројекта: Пољопривредни факултет, Нови Сад, Департман за ветерину (Мирослав Ћирковић), Факултет ветеринарске медицине, Београд (Милан Ж. Балтић) и Институт за хигијену и технологију меса, Београд (Аурелија Спирић, Весна Ђорђевић, Срђан Стефановић)., 2006.

Покрајински пројекти:

 Репопулација барског караша у отворене воде, 114-451-00626/2005-01 (руковођење). Година реализације пројекта: 2005-0009

 Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактори за успешну производњу лињака (Artificial spawning and ambient conditions as the most important factors for successful tench production), 114-451-2104/2011-01 (руковођење). 2011-2014.

Интернационални пројекти:

ИПА пројекат: „Panonian – Increasing of competitiveness of beekeepers in cros-border area“; IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija, (руковођење)

Експертска област:

– Експерт на подручију Рибарства

– Експерт на подручију Болести риба

– Експерт на подручију Безбедности хране

– Експерт OIE – за сузбијање паразитске болести риба (Thelohanellosis) – Јужна Кореја 1989

– Експерт FAO – ангажован на ревитализацији рибарства у Анголи 2002.

– Рецезент страних часописа

 • African Journal of Microbiology Research
 • Journal of Oceanography and Marine Science
 • International Journal of Plant and Animal Sciences
 • International Journal of Public Health and Epidemiolog
 • Journal of Clinical Medicine and Research
 • Science and Education Publishing
 • Journal of Food Science and Engineering

 

– Рецезент националних часописа

 • Journal of Agricultural Sciences
 • Chemical Industry
 • Veterinarski glasnik

– Рецезент радова за интернационалне конференције:

 • The First International Symposium on Animal Science”, 8-10.11., Belgrade, Republika Srbija.
 • V International Symposium Feed Technology “FEED-TO-FOOD” / COST FEED FOR HEALTH, 3-5.10.2012., Novi Sad, Republic of Serbia.
 • 6th Central European Congress on Food“, 23-26.05.2012., Novi Sad, Republic of Serbia.

– Рецезент пројеката:

 • Improving the Quality of aquaculture products through the use of phyto-additives“, TSEC in Health and quality of life, biotechnologies and organic foods, including researches in the area of agricultural sciences, Competition for funding scientific researches in priority areas–2014, Project code B02/82, Project supervisor: dr. Sc. Liliana Hadzhinikolova.
 • Interdisciplinary approach to determine the accumulation of pollutants in fish, used as food depending on the eco-toxicological state of the middle stream of the River Maritsa”, TSEC in Health and quality of life, biotechnologies and organic foods, including researches in the area of agricultural sciences, Competition for funding scientific researches in priority areas–2014, Project code B02/84, Project supervisor: prof., PhD Raikova, Galerida Nikolova.
 • Quality of life – natural and induced free radicals in foods and medicines and dosimetric control”, TSEC in Health and Quality of Life, Biotechnology and Ecological Food, Including Research in the Field of Agriculture, Competition for funding scientific researches in priority areas–2014, Project code B02/159, Project supervisor: Professor, D.Sc. Nicola Yordanov.
 • Research of the external factors’ influence on the biological characteristics of the aquacultures, aimed on the development of a biotechnology for their faster breeding in artificial environment”, TSEC in Health and quality of life, biotechnologies and organic foods, including researches in the area of agricultural sciences, Competition for funding scientific researches in priority areas–2014, Project code B02/267, Project supervisor: Dr. Ivanova Petya Pavlova.
 • Study of the eco-biological status and the conditions of mariculture breeding of the Bleak Sea mussel in the Bulgarian Black Sea aquarory”, TSEC in Health and quality of life, biotechnologies and organic foods, including researches in the area of agricultural sciences, Competition for funding scientific researches in priority areas–2014, Project code B02/105, Project supervisor: Professor, Ph. D Tsveteselava Ignatova-Ivanova.

– Уредништво

 • Архив ветеринарске медицине

Менторство у магистарским радовима:

 • Исхрана шарана екструдираном храном у интензивном систему гајења, Милан Милашиновић, 1999.
 • Тилапија у аквакултури, Жељка Јуракић, 2006
 • Утицај тeлесне масе матица шарана на количину и квалитет икре, Миланка Цветић, 2006
 • Гајење афричког сома у класичним шаранским рибњацима, Биљана Маловић, 2006
 • Проучавање најпогоднијих метода за дијагностику ренибактериозе калифорнијске пастрмке, Владимир Радосављевић, 2006
 • Стање, перспективе, и будућност рибарске привреде у нашој земљи, Мирјана Мишчевић, 2006
 • Телоханелоза једногодишњих и двогодишњих младунаца шарана, Николина Милошевић, 2009
 • Могућност гајења слатководних ракова у аквакултури јужнопанонског региона, Драган Момиров, 2009
 • Паразитофауна и паразитске болести риба у кавезним системима гајења, Бојан Аџић, 2010
 • Репопулација лињака у отворене воде, Благоје Лечић, 2010
 • Кавезни систем гајења риба, Мајо Милошевић, 2010.
 • Узгајање европске јегуље (Anguilla anguilla), Михаел Плац, 2013.
 • Утицај исхране на квалитет меса матица калифорнијске пастмке, Митровић Радмила, 2013.

Менторство у докторским дисертацијама:

 • Migracija i odlike staklaste jegulje (Anguilla anguilla) kao limitirajući faktori za ribnjačko gajenje , Aleksandar Hegediš, 2007.
 • Savremeni status mladice Hucho hucho (Linneatus, 1758) u vodama Srbije i mogućnost kontrolisanog mresta i gajenja mlađi, Jasmina Mijović-Magdić, 2007.
 • Činioci od značaja za nalaz fluorohinolona u tkivima riba, Vesna Đorđević, 2009.
 • Savremene metode dijagnostike koi herpesviroze ciprinida, Vladimir Radosavljević, 2011.
 • Оболења риба изазвана врстом Thelohanellus nikolskii, Николина Милошевић, 2013.
 • Коришћење репичиног уља у исхрани шарана и лињака као фактора промене квалитета меса, Драгана Љубојевић, 2014.
 • Репопулација лињака у шаранске рибњаке и отворене воде, Јелена Лујић, 2014.
 • Утицај додатака ланеног уља у храни на промену садржаја масних киселина у мишићном ткиву шарана, Борис Жупан, 2016.
 • Утицај еколошких фактора на појаву Marteilia refrigens код медитеранске дагње (Mytilus galloprovicialis), Бојан Аџић, 2016.

Учешће на научним скуповима:

 • Међународни – 60
 • Национални – 40

Чланство у научним и стручним удружењима:

– ВEAFP – European Association of Fish Pathologist

– EAS – European Aquaculture Society

– Редован члан академије Српског ветеринарског друштва

– Српско ветеринарско друштво – извршни одбор

– Члан савета Акредитационог тела Србије

Остале способности:

– енлески језик: активно

– рад на rачунару

– возачка дозвола Б, Ц, Е, Ф, М

Признања и награде:

– нарагда за уџбеник године „Рибарство“ – Пољопривредни факултет Нови Сад, 2002. године.

– благодарница за уџбеник године „Рибарство“, Епархија Бачка Епископ Иринеј Буловић.

– награда за прво место у региону на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију 2014. године, „Иновативно за 10“, (НТИ2014) са иновацијом „Одрживи развој кланичне индустрије употребом рибарских технологија“ (14. место у Србији).

Тренутна позиција:

Директор Научног института за ветеринарство „Нови Сад“

Шеф завода за безбедност хране и испитивање лекова

– Редовни професор

– Научни саветник