Category: Новости

arhiv-baner

НОВО ИЗДАЊЕ АРХИВА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ БР.7., ВОЛ. 2., ЗА 2014. ГОДИНУ

Ових дана Научни иститут за ветеринарство “Нови Сад” издао је НОВУ свеску часописа Архива ветеринарске медицине, (број 7., волумен број 2), за 2014. годину. Почев од броја 7, сви радови у часопису су штампани на енглеском, уз сажетак рада на српском језику.  Радове у целости можете погледати на страници: Архива ветеринарске медицине (#7). У овом издању можете пронаћи следеће радове: Branka Vidić, Sara Savić, Živoslav Grgić, Dejan Bugarski, Diana Lupulović, Nadežda Prica, Doroteja Marčić Serosurveillance of equine infectious anemia in a region of Vojvodina Sava Lazić, Jovan Kvaščev, Radoslav Došen, Jasna Prodanov-Radulović, Ivan Pušić, Gordana Stojanović, Tamaš Petrović Prevention of...