Category: Новости

Image00006

АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА – ВИРУС ПОДТИПА H5N8

  Вирус авијарне инфлуенце – птичјег грипа је високо специфичан за различите врсте птица, укључујући ту и домаћу живину. Вирус релативно ретко прескаче баријеру врсте. Ово обољење не треба мешати са  сезонским грипом у хуманој популацији. Ризик преласка вируса авијарне инфлуенце на људе се не сме искључити у блиском контакту са инфицираним птицама или преко изузетно контаминиране средине, што је до сада утврђено код подтипова вируса H5N1, H7N9 и H5N6, али до данас није регистрован ни један случај појаве H5N8 вируса код људи.   ПРВИ РЕГИСТРОВАНИ СЛУЧАЈЕВИ ВИРУСА АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ H5N8 У ЕВРОПИ   Историјски посматрано, Немачка је прва земља...

arhiv-baner

НОВО ИЗДАЊЕ АРХИВА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ БР.7., ВОЛ. 2., ЗА 2014. ГОДИНУ

Ових дана Научни иститут за ветеринарство “Нови Сад” издао је НОВУ свеску часописа Архива ветеринарске медицине, (број 7., волумен број 2), за 2014. годину. Почев од броја 7, сви радови у часопису су штампани на енглеском, уз сажетак рада на српском језику.  Радове у целости можете погледати на страници: Архива ветеринарске медицине (#7). У овом издању можете пронаћи следеће радове: Branka Vidić, Sara Savić, Živoslav Grgić, Dejan Bugarski, Diana Lupulović, Nadežda Prica, Doroteja Marčić Serosurveillance of equine infectious anemia in a region of Vojvodina Sava Lazić, Jovan Kvaščev, Radoslav Došen, Jasna Prodanov-Radulović, Ivan Pušić, Gordana Stojanović, Tamaš Petrović Prevention of...