Category: Novosti

Image00006

AVIJARNA INFLUENCA – VIRUS PODTIPA H5N8

  Virus avijarne influence – ptičjeg gripa je visoko specifičan za različite vrste ptica, uključujući tu i domaću živinu. Virus relativno retko preskače barijeru vrste. Ovo oboljenje ne treba mešati sa  sezonskim gripom u humanoj populaciji. Rizik prelaska virusa avijarne influence na ljude se ne sme isključiti u bliskom kontaktu sa inficiranim pticama ili preko izuzetno kontaminirane sredine, što je do sada utvrđeno kod podtipova virusa H5N1, H7N9 i H5N6, ali do danas nije registrovan ni jedan slučaj pojave H5N8 virusa kod ljudi.   PRVI REGISTROVANI SLUČAJEVI VIRUSA AVIJARNE INFLUENCE H5N8 U EVROPI   Istorijski posmatrano, Nemačka je prva zemlja...

arhiv-baner

NOVO IZDANJE ARHIVA VETERINARSKE MEDICINE BR.7., VOL. 2., ZA 2014. GODINU

Ovih dana Naučni istitut za veterinarstvo “Novi Sad” izdao je NOVU svesku časopisa Arhiva veterinarske medicine, (broj 7., volumen broj 2), za 2014. godinu. Počev od broja 7, svi radovi u časopisu su štampani na engleskom, uz sažetak rada na srpskom jeziku.  Radove u celosti možete pogledati na stranici: Arhiva veterinarske medicine (#7). U ovom izdanju možete pronaći sledeće radove: Branka Vidić, Sara Savić, Živoslav Grgić, Dejan Bugarski, Diana Lupulović, Nadežda Prica, Doroteja Marčić Serosurveillance of equine infectious anemia in a region of Vojvodina Sava Lazić, Jovan Kvaščev, Radoslav Došen, Jasna Prodanov-Radulović, Ivan Pušić, Gordana Stojanović, Tamaš Petrović Prevention of...