Category: Новости

arhiv-baner

Часопис Архив ветеринарске медицине је сврстан у категорију „Врхунских часописа националног значаја“ (М51)

Према Категоризацији часописа који излазе у Републици Србији, које је за Министарство просвете, науке и технолошког развоја израдио Математички институт САНУ, часопис Архив ветеринарске медицине, који издаје Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, је сврстан у категорију „Врхунских часописа националног значаја“ (М51) у 2017. години и то како у научној области Биотехнологије и пољопривреде, тако и у области Медицинских наука…. Kategorizaija naucnih casopisa za 2017

Protokol_o_saradnji

Потписан Протокол о успостављању научно технолошке сарадње

Дана 16.10.2017-године Научни Институт за ветеринарство „Нови Сад“ је потписао Протокол о успостављању научне, стручне и технолошке сарадње са Институтом FGBI “ARRIAH” из Владимира, као једном од референтних институција у области ветеринарске медицине и контроле здравља животиња у Руској Федерацији. Потписани Протокол отвара могућности узајамне сарадње и заједничких наступања у делу како научноистраживачког, тако и стручног рада у области ветеринарске медицине и биотехнологије. Протоколом су предвиђени заједнички пројекти и заједничко конкурисање и учешће на међународним пројектима, заједничка истраживања, узајамна размена истраживача, дијагностичког материјала и метода, заједнички развој дијагностичких метода, публиковање радова, учешћа и организације симпозијума и друго…