Category: Кадрови

др Иван Пушић

др Иван Пушић

Контакт: Телефон: 021-4895-380 Мобилни: 064-818-54-25 E-mail: ivan@niv.ns.ac.rs др Иван Пушић, Научни сарадник Рођен 28.12.1970. године у Зрењанину, општина Зрењанин, Република Србија. Научна област: Заштита здравља преживара и копитара Образовање: Дипломирао на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, са просечном оценом 8,75 Магистарски рад одбранио је 2005. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду под насловом: Епизоотиолошке карактеристике Morbus Aujeszky (MA) на подручју Војводине и појава болести код месоједа. Избор у звања: за истраживача приправника, 2001. године, за истраживача сарадника 2006. године. Радно ангажовање: – од 1998. до 1999. ветеринар приправник на фарми говеда у “Агровет” Меленци, – од...

др Сандра Јакшић

др Сандра Јакшић

Контакт: Телефон: 021 4895 363 Мобилни: 064 818 54 66 E-mail: sandra@niv.ns.ac.rs др Сандра Јакшић научни сарадник Датум рођења: 02.12.1974. Научна област: биотехничке науке-ветеринарство-безбедност хране Образовање: основне студије: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 1999. магистарска теза: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 01.11.2004. – “Прилог хроматографском одређивању фумонизина B1 i B2 у кукурузу” докторска дисертација: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 02.02.2015. – “Прилог одређивању и распрострањеност фумонизина у житарицама и лековитом биљу у Србији” Научна звања: – 2000 истраживач приправник – 2005 истраживач сарадник – 2015 научни сарадник Професионално искуство: од 11.10.1999. до 26.10.2000. приправник на Одељењу за испитивање...