Category: Kadrovi

Suzana Vidaković, dr vet. med. – master

Suzana Vidaković, dr vet. med. – master

Kontakt: Telefon: 021 4895 330 Mobilni: 064 818 54 49 E-mail: suzana@niv.ns.ac.rs   Suzana Vidaković, dr vet. med. – master, istraživač pripravnik Datum rođenja: 23.01.1988. Naučna oblast: mikrobiologija i infektivne bolesti Obrazovanje: Osnovne studije – Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu, Novi Sad – 2014. godine Master rad na temu “Nova saznanja o infekcijama životinja i ljudi izazvanim uzročnikom Clostridium difficile” odbranila na Departmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine Doktorske studije na Fakultetu veterinasrke medicine, Univerziteta u Beogradu Naučna zvanja: 2016. godine – istraživač pripravnik Profesionalno iskustvo: april 2015.- oktobar 2016. SZTR “Đurđević” klanica i prerada mesa...