Category: Кадрови

Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер

Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер

Контакт: Телефон: 021 4895 330 Мобилни: 064 818 54 49 E-mail: suzana@niv.ns.ac.rs   Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер, истраживач приправник Датум рођења: 23.01.1988. Научна област: микробиологија и инфективне болести Образовање: Основне студије – Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Нови Сад – 2014. године Мастер рад на тему “Нoвa сaзнaњa o инфeкциjaмa живoтињa и људи изaзвaним узрoчникoм Clostridium difficile” одбранила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014. године Докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду Научна звања: 2016. године – истраживач приправник Професионално искуство: април 2015.- октобар 2016. СЗТР “Ђурђевић” кланица и прерада меса...