Author: vladmin

arhiv-baner

НОВО ИЗДАЊЕ АРХИВА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ БР.7., ВОЛ. 2., ЗА 2014. ГОДИНУ

Ових дана Научни иститут за ветеринарство “Нови Сад” издао је НОВУ свеску часописа Архива ветеринарске медицине, (број 7., волумен број 2), за 2014. годину. Почев од броја 7, сви радови у часопису су штампани на енглеском, уз сажетак рада на српском језику.  Радове у целости можете погледати на страници: Архива ветеринарске медицине (#7). У овом издању можете пронаћи следеће радове: Branka Vidić, Sara Savić, Živoslav Grgić, Dejan Bugarski, Diana Lupulović, Nadežda Prica, Doroteja Marčić Serosurveillance of equine infectious anemia in a region of Vojvodina Sava Lazić, Jovan Kvaščev, Radoslav Došen, Jasna Prodanov-Radulović, Ivan Pušić, Gordana Stojanović, Tamaš Petrović Prevention of...

Бранкица Карталовић, дипл инж. тех.

Бранкица Карталовић, дипл инж. тех.

Контакт: Телефон: +381 21 489 53 16 Мобилни: +381 64 26 330 12 E-mail: brankica@niv.ns.ac.rs Бранкица Карталовић, дипл инҗ.тех. Датум рођења: 19.07.1976. Београд Научна област: Безбедност  намирница Образовање: Основне студије на Технолошком факултету  у Новом Саду, Докторске студије на Факултету Заштите животне средине, Универзитета „Educons” у Новом Саду, уписала 2014. Истраживачко звање: – виши стручни сарадник Професионално искуство: – 2001-2006-производни технолог у „Biotech doo“, Нови Сад – 2006-2013-шеф лабораторије за физичко-хемијска испитивања , Институт за заштиту на раду, Нови Сад – специјалиста за апликације гасне и гасно масене хроматографије- „Shimadzu“ , Београд – од априла 2014. до сада стручни сарадник...