Author: vladmin

Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер

Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер

        Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер,истраживач приправник Датум рођења: 23.01.1988. Научна област: Биотехничке науке, ветеринарство, безбедност хране Образовање: Основне студије – Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Нови Сад – 2014. године Мастер рад на тему “Нoвa сaзнaњa o инфeкциjaмa живoтињa и људи изaзвaним узрoчникoм Clostridium difficile” одбранила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014. године Докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду Научна звања: 2016. године – истраживач приправник Професионално искуство: април 2015.- октобар 2016. СЗТР “Ђурђевић” кланица и прерада меса октобар 2016. до март 2017. – Научни...

Слободан Кнежевић, др вет. мед. – мастер

Слободан Кнежевић, др вет. мед. – мастер

Контакт: Телефон: 021 4895 311 Мобилни: 064 818 54 91 E-mail: slobodan.knezevic@niv.ns.ac.rs   Слободан Кнежевић, др вет. мед. – мастер, истраживач приправник Датум рођења: 23.03.1989 Научна област: заштита здравља живине и дивљачи, епизоотиологија Образовање: Основне студије – Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Нови Сад – 2014. године Мастер рад на тему “Клиничке и епидемиолошке карактеристике инфекција које се преносе крпељом Ixodes ricinus ” одбраниo на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014. године Уписане докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду Научна звања: 2015. године – истраживач приправник Професионално искуство: од марта 2015. године до данас (Научни...