Author: vladmin

др Јелена Петровић

др Јелена Петровић

Контакт: Телефон: 021-4895-327; 021-4895-370 Мобилни: Е-mail:  jelena@niv.ns.ac.rs др сци. вет. мед. Јелена Петровић, научни саветник Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница  Датум и место рођења: 06.04.1971. Бајина Башта, Србија Лиценца број:1109 од 2008 Образовање: 2016 Субспецијализација- микробиологија хране, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, Србија 2006     Докторска дисертација, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, Србија 2003     Veterinary Science Division, Belfast, Northern Ireland, Obuka za ispitivanje rezidua 2001     Магисатарска теза, Факултет вет. медицине Универзитет у Београду, Србија 1997     Дипломирани ветеринар, Факултет вет. медицине Универзитет у Београду, Србија. Смер хигијена и технологија намирница анималног порекла   Радно искуство: 2014     Шеф Завода...

др Милица Живков-Балош

др Милица Живков-Балош

  Контакт: Телефон: 021 4895 360 Мобилни: 064 818 54 53 E-mail: milica@niv.ns.ac.rs др Милица Живков-Балош научни саветник Датум рођења: 1967. Научна област: Безбедност хране и хране за животиње Образовање: – Основне студије на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду 1994. – Магистарска теза на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду 1998.- “Успостављање пубертетске оваријалне активности код назимица са различитом дебљином леђне сланине” – Докторска дисертација на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2004. – “Утицај коришћења фитазе у исхрани бројлера на производне резултате, искористивост фосфора и степен минерализације коштаног система” Научна звања: – 1994 истраживач приправник – 1998 истраживач сарадник –...