Author: vladmin

Јелена Бабић, ДВМ – мастер

Јелена Бабић, ДВМ – мастер

Контакт: Телефон: 021 4895 371 Мобилни: 064 818 54 74 E-mail: jelenababic@niv.ns.ac.rs   Јелена Бабић, ДВМ- мастер, истраживач сарадник Датум рођења: 08.06.1988. године у Книну Научна област: Биотехничке науке, Ветеринарство, Безбедност хране Образовање: Основне студије завршила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2011. године Мастер рад на тему “Утицај броја спора Nosema apis/ ceranae на развој пчелињег друштва” одбранила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2012. године Докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду – 3. година Државни испит: 2013. године Број лиценце: 3367 Научна звања: 2013. године...

др Јелена Апић

др Јелена Апић

др  сци. вет. мед. Јелена Апић,научни сарадник Одељење за редродукцију домаћих животиња Контакт: Телефон: 021 4895 319 Мобилни: 064 81 85 421 Е-mail: jelena.a@niv.ns.ac.rs Преузми: Листа публикација Година и место рођења: 1983. године у Новом Саду, Република Србија. Научна област: репродукција домаћих животиња. Основна истраживачка интересовања: Истраживачка интересовања усмерена су ка испитивању квалитета сперме приплодњака софистицираним лабораторијским методама, као и испитивање утицаја различитих генетских и парагенетских фактора који утичу на квалитет сперме. Кроз ова истраживања такође се прати и фертилитет плоткиња различитих врста домаћих животиња, а све у циљу бољих репродуктивних резултата домаћих животиња у интензивним условима производње. Главне свакодневне...