Author: vladmin

Institut1200x600

NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO ” NOVI SAD” ODREĐEN KAO JEDNA OD NACIONALNIH REFERENTNIH LABORATORIJA

            Na osnovu Rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za veterinu  broj 323-06-10258/3/2015-05 od 09. 08. 2017. određuje se kao NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA ZA SLEDEĆE BOLESTI: 1. AUJECKIJEVU BOLEST 2. IBR/IPV (infektivni rinotraheitis/infektivni pustulozni vulvovaginitis) 3. VIRUSNU DIJAREJU GOVEDA 4. VIRUSNI ARTERITIS KONJA 5. MEDI-VISNA OVACA I ARTERITIS-ENCEFALITIS KOZA 6. LEPTOSPIROZU 7.KJU-GROZNICU.    

Image00006

AVIJARNA INFLUENCA – VIRUS PODTIPA H5N8

  Virus avijarne influence – ptičjeg gripa je visoko specifičan za različite vrste ptica, uključujući tu i domaću živinu. Virus relativno retko preskače barijeru vrste. Ovo oboljenje ne treba mešati sa  sezonskim gripom u humanoj populaciji. Rizik prelaska virusa avijarne influence na ljude se ne sme isključiti u bliskom kontaktu sa inficiranim pticama ili preko izuzetno kontaminirane sredine, što je do sada utvrđeno kod podtipova virusa H5N1, H7N9 i H5N6, ali do danas nije registrovan ni jedan slučaj pojave H5N8 virusa kod ljudi.   PRVI REGISTROVANI SLUČAJEVI VIRUSA AVIJARNE INFLUENCE H5N8 U EVROPI   Istorijski posmatrano, Nemačka je prva zemlja...