АКТУЕЛНО
EnviroWild (TR31084)
И М Е Н И К
Архив вет. медицине
ПРРС радионица
Конференција ККС
Обим АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контакт и адреса :
НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД"
21 000 Нови Сад, Руменачки пут 20
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

 Ажурурано:
Август 2014.

ПОСЕТИЛАЦА:
Укупно: 107049
Данас: 20
 
Пријемно одељење:021/4895-335   Телефон: 021/4895-300    Факс: 021/518-544
E-пошта: niv@niv.ns.ac.rs
Жиро рачун: 355-1006444-18 Војвођанска банка, Матични број:08608857,
ПИБ 100236555
 

   


Сервер са
пројекта 4ПИ


Deus ex machina.
Божанство са справе (тј. неочекивано решење).
ОЦЕНИТЕ САЈТ
 одличан
 врло добар
 добар
 задовољава
 не задовољава
Приказ резултата